People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 25 *

Madhura Madhura Meenakshi
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=xM0z7EGRiaU
Video:
pallavi

madhura madhura mInAkSi madurApuri nilayE amba jagadamba

anupallavi

mdhura madhura vAgvilAsini mAtangi marakatAngi mAtarmama hrdaya vilAsini mAm pAhi santAparihAriNi

caraNam

sundarEshvara bhAgEshvari su-varAdi jagadIshvari chAyE
patitAtma paritAriNi mAyE parama guhya parabrahma sahAyE
rāma rāma jaya raghukulatilaka
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=WiPIjZhlZHY
Video:
Pallavi
rāma rāma jaya raghukulatilaka
rāma rāma jaya daśarathatanaya

Anupallavi
rāma rāma munijanaśaraṇa
rāma rāma bhavabhayaharaṇa
rāma rāma yatinutacaraṇa
natadarahara ditisutavidalana

Charanam 1
rāmaṃ sadārāmaṃ mudā
maraṇaharaṇaṃ śubhadacaraṇam
śyāmaṃ guṇagrāmaṃ bhajē
vibudhavinutaṃ vimalacaritam

lambēya tām ambēritām
lambēya vāgambēritāṃ
sapadi bhajatām abhayavaradām
rāmābhidhāṃ bōdhātmikām
aulasukhacitimamalatara vara

Charanam 2
tām aviratacitiramaṇatām
avinatamativiralasadyuktiṃ
cidvyaktiṃ vidbhaktiṃ ca tvaṃ pradiśa

samatāṃ yatāṃ satāṃ sadā
bhavatāvitā sthitā mudā
mama cāvyatāṃ sadā mudā
para garahara jaya jaya raghuvara

rāmanāmarasaratajagadabhirāma
rāma kavikulasukhatamadhāmarāma
śubhatamapadi vicarāma
rāma vayamatha nitarām

dāntāṃ tāntāṃ tāṃ
kāntāṃ saṃśāntāṃ
natabharaṇa
rāma rāma tilaka

sītāṃ bhītāṅgām
nītāṃ saṃvītāṃ
kila papitha
rāma rāma kulatilaka

rāma kāmadāmadamaka tāṃ
śamadamayutasamatāṃ
diśa ramaṇa
Nagumomu Ganaleni
Singer: Disha, Nanda
Music: Devotional
Lyricist: Sant. Thyagaraja
Album: Devotional
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=XTGJd1wPcps
Video:
Pallavi
nagu mōmu kana lēni nā jāli telisi
nannu 1brōva rādā śrī raghuvara nī (nagu)

Anupallavi

naga rāja dhara nīdu parivārulella
ogi bōdhana jēsē vāralu kārēy3aṭuluṇḍudurē nī (nagu)

Charanam

khaga rāju nīyānati vini vēga cana lēḍō
gaganānikilaku bahu dūrambanināḍō
jagamēlē paramātma 6evaritō moraliḍudu
vaga jūpaku tāḷanu nannēlukōrā tyāgarāja nuta nī (nagu)
Aadideva Mahadeva Hey Dayanidhe
Music: Devotional
Lyricist: Devotional
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=0M2Sbxk_86w
Video:
Aadideva Mahadeva Hey Dayanidhe
Neel Kantha Paarvatheesha Hey Kripanidhe (Adideva.....)

Namastestu Vishweshwara Tryambkesha Gangadhara
Nandikesha Bhaalachandra Hey Pashupathe (Adideva.....)

Krupa Karo Dukh Haro Harsh Bharo Hey Shankara
Hridaya Kanj Sadaa Baso Hey Shiva Karunanidhe (Adideva.....)
Rudrashtakam
Singer: Rahul Vellal
Music: Sai Madhukar
Lyricist: Sant Tulasidas
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=GJZjbtjCYhw
Video:
Nama misha mishana-nirvana rupam
vibhum vyapakam brahma-veda-svaroopam
nijam nirgunam nirvikalpam niriham
chidakasha makasha-vasam bhaje ham

nirakara monkara-moolam turiyam
gira gnana gotita misham girisham
karalam maha-kala-kalam krpalam
gunagara samsara param nato ham

tusha radri-sankasha-gauram gabhiram
manobhuta-koti prabha sri sariram
sphuran mauli-kallolini-charu-ganga
lasad-bhala-balendu kanthe bhujanga

chalatkundalam bhru sunetram visalam
prasanna-nanam nila-kantham dayalam
mrgadhisa charmambaram mundamalam
priyam sankaram sarvanatham bhajami

pracandam prakrstam pragalbham paresham
akhandam ajam bhanukoti-prakasam
trayah-shula-nirmulanam shula-panim
bhaje ham bhavani-patim bhava-gamyam

kalatitata-kalyana-kalpanta-kari
sada sajjana-nanda-data purarih
chidananda-sandoha-mohapahari
prasida praslda prabho manmatharih

na yavad umanatha-padaravindam
bhajantiha loke pareva naranam
na tavat-sukham shanti-santapa-nasham
praslda prabho sarva bhuta-dhivasam

na janami yogam japam naiva pujam
nato ham sada sarvada sambhu tubhyam
jara janma-duhkhaugha tatapya manam
prabho pahi apan-namamisha shambho.
Vishweswara Darshan Kar
Singer: Rahul Vellal
Music: Devotional
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=mHy8k3LJPFg
Video:
pallavi - sthayi
vishvEshvar darsan kar cal man tum kAsI

antara 1
vishvEshvara darsan jab kInhO bahu prEma sahit
kAtE karuNa nidhAn janan maraNa phAsI

antara 2
bahtI jinkI purI mO gangA pay kE samAn vA kE taT ghAt ghAt bhar rahE sanyAsI

antara 3
bhasma ang bhuj trishUl ur mE lasE nAg mAl girijA ardhang dharE tribhuvan jin dAsI

antara 4
padmanAbh kamalanayan trinayan shambhu mahEsh bhaj lE in dO svarUp rahiyE avinAshI
Shambhu Natanam - Nataraja Stotram
Lyricist: Sant Patanjali
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=aopCCxY2UBA
Video:
sadañcita mudañcita nikuñcitapadaṁ jhalajhalaṁ calitamañjukaṭakaṁ
patañjali dr̥gañjanamanañjanamacañcalapadaṁ jananabhañjanakaram |
kadambarucimambaravasaṁ paramamambudakadambaka viḍambaka galaṁ
cidambudhimaṇiṁ budhahr̥dambujaraviṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 1 ||

haraṁ tripurabhañjanamanantakr̥takaṅkaṇamakhaṇḍadayamantarahitaṁ
viriñcisurasaṁhatipurandhara vicintitapadaṁ taruṇacandramakuṭam |
paraṁ pada vikhaṇḍitayamaṁ bhasitamaṇḍitatanuṁ madanavañcanaparaṁ
cirantanamamuṁ praṇavasañcitanidhiṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 2 ||

avantamakhilaṁ jagadabhaṅga guṇatuṅgamamataṁ dhr̥tavidhuṁ surasari-
-ttaraṅga nikurumba dhr̥ti lampaṭa jaṭaṁ śamanadambhasuharaṁ bhavaharam |
śivaṁ daśadigantaravijr̥mbhitakaraṁ karalasanmr̥gaśiśuṁ paśupatiṁ
haraṁ śaśidhanañjayapataṅganayanaṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 3 ||

anantanavaratnavilasatkaṭakakiṅkiṇi jhalaṁ jhalajhalaṁ jhalaravaṁ
mukundavidhihastagatamaddala layadhvani dhimiddhimita nartanapadam |
śakuntaratha barhiratha nandimukha dantimukha bhr̥ṅgiriṭisaṅghanikaṭaṁ bhayaharam
sanandasanakapramukhavanditapadaṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 4 ||

anantamahasaṁ tridaśavandyacaraṇaṁ munihr̥dantara vasantamamalaṁ
kabandha viyadindvavani gandhavaha vahni makhabandhu ravi mañjuvapuṣam |
anantavibhavaṁ trijagadantaramaṇiṁ trinayanaṁ tripurakhaṇḍanaparaṁ
sanandamunivanditapadaṁ sakaruṇaṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 5 ||

acintyamalibr̥ndarucibandhuragalaṁ kurita kunda nikurumba dhavalaṁ
mukunda surabr̥nda balahantr̥ kr̥tavandana lasantamahikuṇḍaladharam |
akampamanukampitaratiṁ sujanamaṅgalanidhiṁ gajaharaṁ paśupatiṁ
dhanañjayanutaṁ praṇatarañjanaparaṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 6 ||

paraṁ suravaraṁ puraharaṁ paśupatiṁ janita dantimukha ṣaṇmukhamamuṁ
mr̥ḍaṁ kanakapiṅgalajaṭaṁ sanakapaṅkajaraviṁ sumanasaṁ himarucim |
asaṅghamanasaṁ jaladhi janmagaralaṁ kabalayantamatulaṁ guṇanidhiṁ
sanandavaradaṁ śamitaminduvadanaṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 7 ||

ajaṁ kṣitirathaṁ bhujagapuṅgavaguṇaṁ kanakaśr̥ṅgidhanuṣaṁ karalasa-
-tkuraṅga pr̥thuṭaṅkaparaśuṁ rucira kuṅkumaruciṁ ḍamarukaṁ ca dadhatam |
mukunda viśikhaṁ namadavandhyaphaladaṁ nigamabr̥ndaturagaṁ nirupamaṁ
sacaṇḍikamamuṁ jhaṭitisaṁhr̥tapuraṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 8 ||

anaṅgaparipanthinamajaṁ kṣitidhurandharamalaṁ karuṇayantamakhilaṁ
jvalantamanalandadhatamantakaripuṁ satatamindrasuravanditapadam |
udañcadaravindakulabandhuśatabimbaruci saṁhati sugandhi vapuṣaṁ
patañjalinutaṁ praṇavapañjaraśukaṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 9 ||

iti stavamamuṁ bhujagapuṅgava kr̥taṁ pratidinaṁ paṭhati yaḥ kr̥tamukhaḥ
sadaḥ prabhupadadvitayadarśanapadaṁ sulalitaṁ caraṇaśr̥ṅgarahitam |
saraḥ prabhava sambhava haritpati haripramukha divyanuta śaṅkarapadaṁ
sa gacchati paraṁ na tu janurjalanidhiṁ paramaduḥkhajanakaṁ duritadam || 10 ||

iti śrīpatañjalimuni praṇītaṁ caraṇaśr̥ṅgarahita naṭarāja stotram ||
Nada Vindu Kaladee Namo Nama
Lyricist: Arunagirinathar
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=zOnzSZvYIiQ
Video:
Nada Vindu Kaladee Namo Nama
Veda Manthra Swarupa Namo Nama
Gynana Panditha Swamy Namo Nama
Vegu Kodi

Nama Sambu Kumara Namo Nama
Bhoga Anthari Bala Namo Nama
Naga Banda Mayura Namo Nama
Para Surar

Chetha Danda Vinoda Namo Nama
Geetha Kinkini Pada Namo Nama
Dheera Sambrama Veera Namo Nama
Giri Raja

Deepa Mangala Jyothi Namo Nama
Thuya Ambala Leela Namo Nama
Deva Kunjari Paha Namo Nama
Arul Tharai

Ithalum Pala Kolala Pojaiyum
Othalum Guna Achara Nithiyum
Īramum Guru Sirpatha Sevaiyum
Maravada

Elthalam Pugal Kaverial Vilai
Choza Mandala Mithe Manohara
Raja Gambira Nadalum Nayaka
Vayalura

Adaram Payil Arorar Thozhamy
Serthal Kondavarode Munalinil
Adal Vembari Mitheri Makayi-lail
Eagi

Adhi Andhavula Asu Padiya
Cherar Konguvai Kavur Nanadadhil
Avinan Kudi Vazhvana Devargal
Perumale!

Deepa Mangala Jyothi Namo Nama
Thuya Ambala Leela Namo Nama
Deva Kunjari Paha Namo Nama
Arul Tharai
Nangendra Haraya
Singer: Sai Students
Music: Devotional
Lyricist: Devotional
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=yMh7lrAOaDI
Video:
nagendraharaya trilochanaya
bhasmangaragaya mahesvaraya
nityaya suddhaya digambaraya
tasmai na karaya namah shivaya

mandakini salila chandana charchitaya
nandisvara pramathanatha mahesvaraya
mandara pushpa bahupushpa supujitaya
tasmai ma karaya namah shivaya

shivaya gauri vadanabja brnda
suryaya dakshadhvara nashakaya
sri nilakanthaya Vrshadhvajaya
tasmai shi karaya namah shivaya

vashistha kumbhodbhava gautamarya
munindra devarchita shekharaya
chandrarka vaishvanara lochanaya
tasmai va karaya namah shivaya

yagna svarupaya jatadharaya
pinaka hastaya sanatanaya
divyaya devaya digambaraya
tasmai ya karaya namah shivaya

panchaksharamidam punyam yah pathechchiva
sannidhau shivalokamavapnoti sivena saha modate

Meaning :
He who has the king of snakes as his garland and who has three eyes,
He whose body is smeared with sacred ashes and who is the great Lord,
He who is eternal, who is ever pure with the four directions as his clothes,
Salutations to that Shiva, who is represented by the syllable “na”

He who is worshipped with water from the Mandakini river and smeared with sandal paste,
He who is the lord of Nandi and of the ghosts and goblins, the great Lord,
He who is worshipped with Mandara and many other flowers,
Salutations to that Shiva, who is represented by the syllable “ma”

He who is auspicious and who is like the newly risen sun causing the lotus-face of Gauri to blossom,
He who is the destroyer of the sacrifice of Daksha,
He who has a blue throat and has a bull as his emblem,
Salutations to that Shiva, who is represented by the syllable “shi”

He who is worshipped by the best and most respected sages – Vasishtha, Agastya and Gautama, and also by the gods, and who is the crown of the universe,
He who has the moon, sun and fire as his three eyes,
Salutations to that Shiva, who is represented by the syllable “va”

He who is the embodiment of yagna (sacrifice) and who has matted locks,
He who has the trident in his hand and who is eternal,
He who is divine, who is the shining one and who has the four directions as his clothes,
Salutations to that Shiva, who is represented by the syllable “ya”

He who recites this Panchakshara near Shiva,
Will attain the abode of Shiva and enjoy bliss.
Gauranga Ardhanga Ganga Tarange
Music: Devotional
Lyricist: Devotional
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=w1C8mzhuZVg
Video:
gaurāṅga ardhāṅga gaṅgā taraṅge |
yogi mahāyoga kā rūpa rāje ||

bāgha chālā muṇḍa māla śaśi phāla karatāla |
kāleka ḍhimi ḍhimika ḍhimi ḍhamarū bāje ||
tāḍeka ḍhimi ḍhimika ḍhimi ḍhamarū bāje॥

ambarāmba gāndhāra digambara jaṭā jūṭa |
phaṇidhāra bhujaṅgeśa aṅga vibhūti chāje ||

vāṇī vilāsatūya dātā vidhātā |
jātā sakala duḥkha sadāśiva virāje ||
Bilvashtakam with meaning
Singer: Devotional
Music: Adi Sankara
Lyricist: Adi Sankara
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=6rJExE8HGVg
Video:
Tridalam triguNaakaaram trinetram cha triyaayudham
trijanma paapasamhaaram eka Bilvam shivaarpaNam

I offer the bilva patra to Shiva. This leaf embodies the three qualities of sattva, rajas and tamas. This leaf is like the three eyes, and the sun, moon and fire. It is like three weapons. It is the destroyer of sins committed in three earlier births. I perform pooja for Shiva with the bilva patra.

Akhanda bilvapatreNa poojite nandikeshware
shudhyantii sarva paapebhyo eka bilvam shivaarpaNam

I offer the bilva patra to Shiva. This leaf is soft and free of blemish. It is complete in itself. It is like three branches. I perform pooja for Shiva with the bilva patra.

Shaaligram shilaama ekaam vipraaNaam jaatu charpayet
somayadnya mahaapuNyam eka bilvam shivaarpaNam

I offer the bilva patra to Shiva. I complete the pooja for Nandikeshwara by the bilva patra to him, and thus become free of sin

DantikotisahasraNi vajape shataanicha
kotikanyaa mahaadaanam eka bilvam shivaarpaNam

The offering of Bilva is greater in power than yagnas and sacrifices.

Laxmyaa stnam unpanam mahadevasya cha priyam
bilva vruksham prayachchhaami eka bilvam shivaarpaNam

The bilva tree was created by Goddess Lakshmi. Lord Shiva has great affection for the bilva tree. I perform pooja for Shiva with the bilva patra.

Darshanam bilva vrukshasya sparshanam paapanaashanam
aghorapaapa samhaaram eka bilvam shivaarpaNam

Beholding the bilva and coming in contact with it destroys all sin. I perform pooja for Shiva with the bilva patra.

Kashi kshetra nivasam cha kalabhairava darshanam
Prayaage maadhavam drushtvaa Ekabilvam shivaarpanam

I offer one leaf of the bilva to Shiva, after being in the city of Kashi, beholding Kala Bhairava, and visiting the temple of Madhava

Moolato brahma roopaaya madhyato Vishnu roopiNe
agrataha shiva roopaaya eka bilvam shivaarpaNam

The lower part of bilva is Brahma, the middle is Vishnu and the upper is Shiva himself. I perform pooja for Shiva with the bilva patra.
Nirvana Shatakam with meaning
Singer: Devotional
Music: Adi Sankara
Lyricist: Adi Sankara
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=6KXOkvLS-zk
Video:
mano buddhi ahankara chittani naaham
na cha shrotravjihve na cha ghraana netre
na cha vyoma bhumir na tejo na vaayuhu
chidananda rupah shivoham shivoham

I am not any aspect of the mind like the intellect, the ego or the memory,
I am not the organs of hearing, tasting, smelling or seeing,
I am not the space, nor the earth, nor fire, nor air, I am the form of consciousness and bliss, am Shiva (that which is not)...

na cha prana sangyo na vai pancha vayuhu
na va sapta dhatur na va pancha koshah
na vak pani-padam na chopastha payu
chidananda rupah shivoham shivoham

I am not the Vital Life Energy (Prana), nor the Five Vital Airs (manifestations of Prana),
I am not the seven essential ingredients nor the 5 sheaths of the body, I am not any of the body parts, like the mouth, the hands, the feet, etc.,
I am the form of consciousness and bliss, I am Shiva (that which is not)...

na me dvesha ragau na me lobha mohau
na me vai mado naiva matsarya bhavaha
na dharmo na chartho na kamo na mokshaha
chidananda rupah shivoham shivoham

There is no hatred nor passion in me, no greed nor delusion,
There is no pride, nor jealousy in me,
I am not identified with my duty, wealth, lust or liberation, I am the form of consciousness and bliss, I am Shiva (that which is not)...

na punyam na papam na saukhyam na duhkham
na mantro na tirtham na veda na yajnah
aham bhojanam naiva bhojyam na bhokta
chidananda rupah shivoham shivoham

I am not virtue nor vice, not pleasure or pain,
I need no mantras, no pilgrimage, no scriptures or rituals,
I am not the experience, not the object of experience, not even the one who experiences,
I am the form of consciousness and bliss, I am Shiva (that which is not)....

na me mrtyu shanka na mejati bhedaha
pita naiva me naiva mataa na janmaha
na bandhur na mitram gurur naiva shishyaha
chidananda rupah shivoham shivoham

I am not bound by death and its fear, not by caste or creed,
I have no father, nor mother, or even birth,
I am not a relative, nor a friend, nor a teacher nor a student, I am the form of consciousness and bliss, am Shiva (that which is not)...

aham nirvikalpo nirakara rupo
vibhut vatcha sarvatra sarvendriyanam
na cha sangatham naiva muktir na meyaha
chidananda rupah shivoham shivoham

I am devoid of duality, my form is formlessness,
I am omnipresent, I exist everywhere, pervading all senses,
I am neither attached, neither free nor limited, I am the form of consciousness and bliss, I am Shiva (that which is not)...
Sri Ramaraksha Stotram
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=CB-nnfEM3OY
Video:
ōṃ asya śrī rāmarakṣā stōtramantrasya
budhakauśika ṛṣiḥ
śrī sītārāma chandrōdēvatā
anuṣṭup Chandaḥ
sītā śaktiḥ
śrīmad hanumān kīlakam
śrīrāmachandra prītyarthē rāmarakṣā stōtrajapē viniyōgaḥ ॥

dhyānam
dhyāyēdājānubāhuṃ dhṛtaśara dhanuṣaṃ baddha padmāsanasthaṃ
pītaṃ vāsōvasānaṃ navakamala daḻasparthi nētraṃ prasannam ।
vāmāṅkārūḍha sītāmukha kamalamilallōchanaṃ nīradābhaṃ
nānālaṅkāra dīptaṃ dadhatamuru jaṭāmaṇḍalaṃ rāmachandram ॥

stōtram
charitaṃ raghunāthasya śatakōṭi pravistaram ।
ēkaikamakṣaraṃ puṃsāṃ mahāpātaka nāśanam ॥ 1 ॥

dhyātvā nīlōtpala śyāmaṃ rāmaṃ rājīvalōchanam ।
jānakī lakṣmaṇōpētaṃ jaṭāmukuṭa maṇḍitam ॥ 2 ॥

sāsitūṇa dhanurbāṇa pāṇiṃ naktaṃ charāntakam ।
svalīlayā jagattrātu māvirbhūtamajaṃ vibhum ॥ 3 ॥

rāmarakṣāṃ paṭhētprājñaḥ pāpaghnīṃ sarvakāmadām ।
śirō mē rāghavaḥ pātu phālaṃ (bhālaṃ) daśarathātmajaḥ ॥ 4 ॥

kausalyēyō dṛśaupātu viśvāmitrapriyaḥ śṛtī ।
ghrāṇaṃ pātu makhatrātā mukhaṃ saumitrivatsalaḥ ॥ 5 ॥

jihvāṃ vidyānidhiḥ pātu kaṇṭhaṃ bharatavanditaḥ ।
skandhau divyāyudhaḥ pātu bhujau bhagnēśakārmukaḥ ॥ 6 ॥

karau sītāpatiḥ pātu hṛdayaṃ jāmadagnyajit ।
madhyaṃ pātu kharadhvaṃsī nābhiṃ jāmbavadāśrayaḥ ॥ 7 ॥

sugrīvēśaḥ kaṭiṃ pātu sakthinī hanumat-prabhuḥ ।
ūrū raghūttamaḥ pātu rakṣaḥkula vināśakṛt ॥ 8 ॥

jānunī sētukṛt-pātu jaṅghē daśamukhāntakaḥ ।
pādau vibhīṣaṇaśrīdaḥ pātu rāmōkhilaṃ vapuḥ ॥ 9 ॥

ētāṃ rāmabalōpētāṃ rakṣāṃ yaḥ sukṛtī paṭhēt ।
sa chirāyuḥ sukhī putrī vijayī vinayī bhavēt ॥ 10 ॥

pātāḻa-bhūtala-vyōma-chāriṇa-śchadma-chāriṇaḥ ।
na draṣṭumapi śaktāstē rakṣitaṃ rāmanāmabhiḥ ॥ 11 ॥

rāmēti rāmabhadrēti rāmachandrēti vā smaran ।
narō na lipyatē pāpairbhuktiṃ muktiṃ cha vindati ॥ 12 ॥

jagajjaitraika mantrēṇa rāmanāmnābhi rakṣitam ।
yaḥ kaṇṭhē dhārayēttasya karasthāḥ sarvasiddhayaḥ ॥ 13 ॥

vajrapañjara nāmēdaṃ yō rāmakavachaṃ smarēt ।
avyāhatājñaḥ sarvatra labhatē jayamaṅgaḻam ॥ 14 ॥

ādiṣṭavān-yathā svapnē rāmarakṣāmimāṃ haraḥ ।
tathā likhitavān-prātaḥ prabuddhau budhakauśikaḥ ॥ 15 ॥

ārāmaḥ kalpavṛkṣāṇāṃ virāmaḥ sakalāpadām ।
abhirāma-strilōkānāṃ rāmaḥ śrīmān sa naḥ prabhuḥ ॥ 16 ॥

taruṇau rūpasampannau sukumārau mahābalau ।
puṇḍarīka viśālākṣau chīrakṛṣṇājināmbarau ॥ 17 ॥

phalamūlāśinau dāntau tāpasau brahmachāriṇau ।
putrau daśarathasyaitau bhrātarau rāmalakṣmaṇau ॥ 18 ॥

śaraṇyau sarvasattvānāṃ śrēṣṭhau sarvadhanuṣmatām ।
rakṣaḥkula nihantārau trāyētāṃ nō raghūttamau ॥ 19 ॥

ātta sajya dhanuṣā viṣuspṛśā vakṣayāśuga niṣaṅga saṅginau ।
rakṣaṇāya mama rāmalakṣaṇāvagrataḥ pathi sadaiva gachChatām ॥ 20 ॥

sannaddhaḥ kavachī khaḍgī chāpabāṇadharō yuvā ।
gachChan manōrathānnaścha (manōrathōsmākaṃ) rāmaḥ pātu sa lakṣmaṇaḥ ॥ 21 ॥

rāmō dāśarathi śśūrō lakṣmaṇānucharō balī ।
kākutsaḥ puruṣaḥ pūrṇaḥ kausalyēyō raghūttamaḥ ॥ 22 ॥

vēdāntavēdyō yajñēśaḥ purāṇa puruṣōttamaḥ ।
jānakīvallabhaḥ śrīmānapramēya parākramaḥ ॥ 23 ॥

ityētāni japēnnityaṃ madbhaktaḥ śraddhayānvitaḥ ।
aśvamēdhādhikaṃ puṇyaṃ samprāpnōti na saṃśayaḥ ॥ 24 ॥

rāmaṃ dūrvādaḻa śyāmaṃ padmākṣaṃ pītavāsasam ।
stuvanti nābhi-rdivyai-rnatē saṃsāriṇō narāḥ ॥ 25 ॥

rāmaṃ lakṣmaṇa pūrvajaṃ raghuvaraṃ sītāpatiṃ sundaram
kākutsthaṃ karuṇārṇavaṃ guṇanidhiṃ viprapriyaṃ dhārmikam ।
rājēndraṃ satyasandhaṃ daśarathatanayaṃ śyāmalaṃ śāntamūrtim
vandē lōkābhirāmaṃ raghukula tilakaṃ rāghavaṃ rāvaṇārim ॥ 26 ॥

rāmāya rāmabhadrāya rāmachandrāya vēdhasē ।
raghunāthāya nāthāya sītāyāḥ patayē namaḥ ॥ 27 ॥

śrīrāma rāma raghunandana rāma rāma
śrīrāma rāma bharatāgraja rāma rāma ।
śrīrāma rāma raṇakarkaśa rāma rāma
śrīrāma rāma śaraṇaṃ bhava rāma rāma ॥ 28 ॥

śrīrāma chandra charaṇau manasā smarāmi
śrīrāma chandra charaṇau vachasā gṛhṇāmi ।
śrīrāma chandra charaṇau śirasā namāmi
śrīrāma chandra charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ॥ 29 ॥

mātā rāmō mat-pitā rāmachandraḥ
svāmī rāmō mat-sakhā rāmachandraḥ ।
sarvasvaṃ mē rāmachandrō dayāḻuḥ
nānyaṃ jānē naiva jānē na jānē ॥ 30 ॥

dakṣiṇē lakṣmaṇō yasya vāmē cha (tu) janakātmajā ।
puratō mārutiryasya taṃ vandē raghunandanam ॥ 31 ॥

lōkābhirāmaṃ raṇaraṅgadhīraṃ
rājīvanētraṃ raghuvaṃśanātham ।
kāruṇyarūpaṃ karuṇākaraṃ taṃ
śrīrāmachandraṃ śaraṇyaṃ prapadyē ॥ 32 ॥

manōjavaṃ māruta tulya vēgaṃ
jitēndriyaṃ buddhimatāṃ variṣṭam ।
vātātmajaṃ vānarayūtha mukhyaṃ
śrīrāmadūtaṃ śaraṇaṃ prapadyē ॥ 33 ॥

kūjantaṃ rāmarāmēti madhuraṃ madhurākṣaram ।
āruhyakavitā śākhāṃ vandē vālmīki kōkilam ॥ 34 ॥

āpadāmapahartāraṃ dātāraṃ sarvasampadām ।
lōkābhirāmaṃ śrīrāmaṃ bhūyōbhūyō namāmyaham ॥ 35 ॥

bharjanaṃ bhavabījānāmarjanaṃ sukhasampadām ।
tarjanaṃ yamadūtānāṃ rāma rāmēti garjanam ॥ 36 ॥

rāmō rājamaṇiḥ sadā vijayatē rāmaṃ ramēśaṃ bhajē
rāmēṇābhihatā niśācharachamū rāmāya tasmai namaḥ ।
rāmānnāsti parāyaṇaṃ parataraṃ rāmasya dāsōsmyahaṃ
rāmē chittalayaḥ sadā bhavatu mē bhō rāma māmuddhara ॥ 37 ॥

śrīrāma rāma rāmēti ramē rāmē manōramē ।
sahasranāma tattulyaṃ rāma nāma varānanē ॥ 38 ॥

iti śrībudhakauśikamuni virachitaṃ śrīrāma rakṣāstōtraṃ sampūrṇam ।

śrīrāma jayarāma jayajayarāma ।
Innu Dayabarade
Singer: Spoorthi Rao
Music: S. Jaykumar
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=OJWwErdUXwM
Video:
InnU dayabArade dAsana mEle
pannaga shayana srI parama purusha hariyE

nAnA dEshagaLalli nAnA kAlagaLalli
nAnA yOnigaLalli nalidupuTTi
nAnu nannaduyemba naraka doLage biddu
nInE gatiyendu nambida dAsana mEle

mAnO vAkkayadinda dADida karmagaLelle
dAnavAntaka ninnage dAnavittE
Enu mADidarEnu prANa ninnadu svAmi
srI nAtha purandara viTTala dAsana mEle
Endaro Mahanubhavulu - Sree
Music: Devotional
Lyricist: St. Thyagaraja
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=zGBmQI94LoM
Video:
pallavi

endarO mahAnubhAvu-landariki vandanamu

anupallavi

canduru varNuni anda candamunu hrdayAra-
vindamuna jUci brahmAnandamanu bhavincu vAr-
(endarO)

caraNam 1

sAma gAna lOla manasija lAvaNya dhanya mUrdhanyul
(endarO)

caraNam 2

mAnasa vana cara vara sancAramu salipi mUrti bAguga pogaDanE vAr-

caraNam 3

saraguna pAdamulaku svAntamanu sarOjamunu samarpaNamu sEyu vAr-

caraNam 4

patita pAvanuDanE parAtparuni gurinci paramArthamagu nija mArgamutOnu
bADucunu sallApamutO svara layAdi rAgamula deliyu vAr-

caraNam 5

hari guNa maNimaya saramulu galamuna shObhillu bhakta kOTulilalO telivitO
celimitO karuNa galgu jagamellanu sudhA drSTicE brOcu vAr-

caraNam 6

hoyalu mIra naDalu galgu sarasuni sadA kanula jucucunu pulaka
sharIrula I Ananda payOdhi nimagnula I mudambunanu yashamu galavAr-

caraNam 7

parama bhAgavata mauni vara shashi vibhAkara sanaka sanandana
digIsha sura kimpuruSa kanaka kashipu suta nArada tumburu
pavanasUnu bAlacandra dhara shuka sarOjabhava bhUsuravarulu
parama pAvanulu ghanulu shAshvatulu kamala bhava sukhamu sadAnubhavulu gAka

caraNam 8

nI mEnu nAma vaibhavambulanu nI parAkrama dhairyamula shAnta mAnasamu nIvulanu
vacana satyamunu, raghuvara nIyeDa sadbhaktiyu janincakanu durmatamulanu kalla
jEsinaTTi nImadi neringi santasambunanu guNa bhajanA-nanda kirtanamu jEyu vAr-

caraNam 9

bhAgavata rAmAyaNa gItAdi shruti shAstra purAnamu marmamulanu shivAdi sanmatamula
gUDhamulan muppadi mukkOTi surAntarangamula bhAvamula nerigi bhava rAga layAdi
saukhyamucE cirAyuvula galigi niravadhi sukhAtmulai tyAgarAptulaina vAr-

caraNam 10

prEma muppiri gonu vELa nAmamu dalacEvAru rAmabhaktuDaina tyAgarAjanutuni nija dAsulaina vAr-
Jagadguru Stotram
Lyricist: Devotional
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=dO5RURChwpU
Video:
Īśvarāmba Sutaṁ Dēvaṁ
Nitya Maṅgaḷa Kāriṇaṁ (2)
Vēṅkāvadhūta Samprītaṁ
Vandē Satyaṁ Jagat Gurum (2)

Tulasi Daḷa Saṅkāsaṁ
Yōgi Mānasa Pūjitaṁ (2)
Sarva Mānava Sandēśaṁ
Vandē Satyaṁ Jagat Gurum (2)

Hari Nīla Jatā Jūtaṁ
Pūrṇa Candra Nibhānanaṁ (2)
Bhakta Lōka Cidābhāsaṁ
Vandē Satyaṁ Jagat Gurum (2)

Ārtatrāṇa Vratādhāraṁ
Vyōmakēśa Virājitaṁ (2)
Yaśaḥ Candra Prabhā Stōmaṁ
Vandē Satyaṁ Jagat Gurum (2)

Ratnākara Samudbhūtaṁ
Kāṣāyāmbara Dhāriṇaṁ (2)
Ānanda Kōśa San̄cāraṁ
Vandē Satyaṁ Jagat Gurum (2)

Prēmāmr̥ta Payō Rāśiṁ
Viśva Kaḷyāṇa Kāriṇaṁ (2)
Śānti Satya Samāhāraṁ
Vandē Satyaṁ Jagat Gurum (2)

Praśānti Nilayavāsaṁ
Bāla Bhāskara Sannibhaṁ (2)
Āśritānanda Mandāraṁ
Vandē Satyaṁ Jagat Gurum (2)

Viśva Vidyālaya Vyāptaṁ
Nigamāgama Sēvitaṁ (2)
Satyaṁ Śivaṁ Ca Saundaryam
Satyaṁ Śivaṁ Sundaraṁ (2)

Sāyīśvara Aṣṭakaṁ Idaṁ Puṇyaṁ
Nityaṁ Manasi Yaḥ Paṭhēt
Janma Janmāntara Kr̥taṁ Pāpaṁ
Vinaśyati Na Sanśayaḥ
Entha Muddo Entha Sogaso - Fusion
Lyricist: Sant Thyagaraja
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=GbETvSORLA4
Video:
pallavi
enta muddO enta sogasO
evari valla varNimpa tagunE

anupallavi
enta vAral(ai)na kAni kanta
cint(A)krAntul(ai)nAru (enta)

caraNam
atta mIda kanul(A)sakudAsulai
satta bhagavata vEsulairi
dutta pAla ruchi teliyu sAmyamE
dhurINuDau tyAgarAja nutuDu (enta)
Kanakadhara Stotram - Telugu Version
Singer: Sai Students
Music: Devotional
Lyricist: Adi Shankara
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=f2polz3FSRA
Video:
vande vandaru mandaramindirananda kandalam
amandananda sandoha bandhuram sindhurananam

Angam hare pulaka bhooshanamasrayanthi
Bhringanga neva mukulabharanam thamalam
Angikrithakhila vibhuthirapanga leela
Mangalyadasthu mama mangala devathaya || 1 ||

Mugdha muhurvidhadhadathi vadhane Murare
Premathrapapranihithani gathagathani
Mala dhrishotmadhukareeva maheth pale ya
Sa ne sriyam dhisathu sagarasambhavaya || 2 ||

Ameelithaksha madhigamya mudha Mukundam
Anandakandamanimeshamananga thanthram
Akekara stiththa kaninika pashma nethram
Bhoothyai bhavanmama bhjangasayananganaya || 3 ||

Bahwanthare madhujitha srithakausthube ya
Haravaleeva nari neela mayi vibhathi
Kamapradha bhagavatho api kadaksha mala
Kalyanamavahathu me kamalalayaya || 4 ||

Kalambudhaalithorasi kaida bhare
Dharaadhare sphurathi yaa thadinganeva
Mathu samastha jagatham mahaneeya murthy
Badrani me dhisathu bhargava nandanaya || 5 ||

Praptham padam pradhamatha khalu yat prabhavath
Mangalyabhaji madhu madhini manamathena
Mayyapadetha mathara meekshanardham
Manthalasam cha makaralaya kanyakaya || 6 ||

Viswamarendra padhavee bramadhana dhaksham
Ananda hethu radhikam madhu vishwoapi
Eshanna sheedhathu mayi kshanameekshanartham
Indhivarodhara sahodharamidhiraya || 7 ||

Ishta visishtamathayopi yaya dhayardhra
Dhrishtya thravishta papadam sulabham labhanthe
Hrishtim prahrushta kamlodhara deepthirishtam
Pushtim krishishta mama pushkravishtaraya || 8 ||


Dhadyaddhayanu pavanopi dravinambhudaraam
Asminna kinchina vihanga sisou vishanne
Dhushkaramagarmmapaneeya chiraya dhooram
Narayana pranayinee nayanambhuvaha || 9 ||

Gheerdhevathethi garuda dwaja sundarithi
Sakambhareethi sasi shekara vallebhethi
Srishti sthithi pralaya kelishu samsthitha ya
Thasyai namas thribhvanai ka guros tharunyai || 10 ||

Sruthyai namosthu shubha karma phala prasoothyai
Rathyai namosthu ramaneeya gunarnavayai
Shakthyai namosthu satha pathra nikethanayai
Pushtayi namosthu purushotthama vallabhayai || 11 ||

Namosthu naleekha nibhananai
Namosthu dhugdhogdhadhi janma bhoomayai
Namosthu somamrutha sodharayai
Namosthu narayana vallabhayai || 12 ||

Namosthu hemambhuja peetikayai
Namosthu bhoo mandala nayikayai
Namosthu devathi dhaya prayai
Namosthu Sarngayudha vallabhayai || 13 ||


Namosthu devyai bhrugu nandanayai
Namosthu vishnorurasi sthithayai
Namosthu lakshmyai kamalalayai
Namosthu dhamodhra vallabhayai || 14 ||

Namosthu Kanthyai kamalekshanayai
Namosthu bhoothyai bhuvanaprasoothyai
Namosthu devadhibhir archithayai
Namosthu nandhathmaja vallabhayai || 15 ||

Sampath karaani sakalendriya nandanani
Samrajya dhana vibhavani saroruhakshi
Twad vandanani dhuritha haranodhythani
Mamev matharanisam kalayanthu manye || 16 ||

Yath Kadaksha samupasana vidhi
Sevakasya sakalartha sapadha
Santhanodhi vachananga manasai
Twaam murari hridayeswareem bhaje || 17 ||

Sarasija nilaye Saroja haste
Dhavalatama-Amshuka-Gandha-Maalya-Shobhe |
Bhagavati Hari-Vallabhe Manojnye
Tri-Bhuvana-Bhuuti-Kari Prasiida Mahyam || 18 ||

Dhiggasthibhi kanaka kumbha mukha vasrushta
Sarvahini vimala charu jalaapluthangim
Prathar namami jagathaam janani masesha
Lokadhinatha grahini mamrithabhi puthreem || 19 ||

Kamale Kamalaksha vallabhe twam
Karuna poora tharingithaira pangai
Avalokaya mamakinchananam
Prathamam pathamakrithrimam dhyaya || 20 ||

Sthuvanthi ye sthuthibhirameeranwaham
Thrayeemayim thribhuvanamatharam ramam
Gunadhika guruthara bhagya bhagina
Bhavanthi the bhuvi budha bhavithasayo || 21 ||

Suvarnadhara stotram ya sankaracharya nirmitam
tri-sandyam yah patennithyam sa kuberasamo bhavet ||

Iti kanakadhārā stōtram sampoornam ||
Ya Devi Sarvabhuteshu - Fusion edited
Singer: Sai Students
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=HVlU4Cs39mE
Video:
Yaa Devi Sarva-Bhutessu Vishnumaayeti Shabditaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||

To that Devi Who in All Beings is Called Vishnumaya,
Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.


Yaa Devi Sarva-Bhutessu Buddhi-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||

To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Intelligence,
Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.


Yaa Devi Sarva-Bhutessu Shakti-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||

To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Power,
Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.


Yaa Devi Sarva-Bhutessu Shaanti-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||

To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Peace,
Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.


Yaa Devi Sarva-Bhutessu Lakshmii-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||

To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Good Fortune,
Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.


Yaa Devi Sarva-Bhutessu Shraddhaa-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||

To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Faith,
Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.


Yaa Devi Sarva-Bhutessu Dayaa-Ruupenna Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||

To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Kindness,
Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.


Yaa Devi Sarva-Bhutessu Maatr-Ruupena Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||

To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Mother,
Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.


Yaa Devi Sarva-Bhutessu Vidya-Ruupena Samsthitaa |
Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah ||

To that Devi Who in All Beings is Abiding in the Form of Knowledge,
Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations to Her, Salutations again and again.
Ayigiri Nandini
Singer: Sai Students
Music: Devotional
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=i5d0QxZdqJ4
Video:
Aigiri nandini nandhitha medhini
Viswa Vinodhini Nandanuthe
Girivara Vindhya Sirodhi Nivasini
Vishnu Vilasini Jishnu Nuthe
Bhagawathi Hey Sithi Kanda Kudumbini
Bhoori Kudumbini Bhoori Kruthe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (1)

Suravara Varshini Durdara Darshini
Durmukhamarshani Harsharathe
Tribhuvana Poshini Sankara Thoshini
Keelbisha Moshini Ghosharathe
Danuja Niroshini Dithisutha Roshini
Durmadha Soshini Sindhusuthe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (2)

Ayi jagadambha madamba kadam
Bavana Priya Vasini Hasarathe
Shikhari Siromani Thunga Himalaya
Srunga Nijalaya Madhyagathe
Madhu madhure madhu
Kaitabha Banjini Rasarathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (3)

Ayi satha kanda vikanditha runda
Vithunditha Shunda Gajathipathe
Ripu Gaja Ganda Vidhaarana Chanda
Paraakrama Shunda Mrigathipathe
Nija Bhuja Danda Nipaathitha Khanda
Vipaathitha Munda Bhatathipathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (4)

Ayi rana durmathashathru vadhothitha
Durdhara Nirjara Shakthi Bruthe
Chathura Vicharadureena Maha Shiva
Dhoothakritha Pramadhipathe
Duritha Dureetha Dhurasaya Durmathi
Dhanava Dhutha Kruthaanthamathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (5)

Ayi sharanagatha vairi vadhuvara
Veera Varabhaya Dhayakare
Tribhuvana Masthaka Shoola Virodhi
Shirodhi Krithamala Shoolakare
Dhumi dhumi Thaamara Dundu binadha Maho
Mukharikruthatigmakare
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (6)

Ayi nija hoonkrithi maathra niraakrutha
Dhoomra Vilochana Dhoomra Sathe
Samar Vishoshitha Sonitha Bheeja
Samudhbhava Sonitha Bheejalathe
Shiva Shiva Shumbha Nishumbhamaha Hava
Tarpitha Bhootha Pisacharathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (7)

Dhanu ranu shanga ranakshana sanga
Parisphuradanga Natak Katake
Kanaka Pishanga Prishatka Nishanga
Rasadh bhata Shringa Hathavatuke
Kritha Chaturanga Balakshithi ranga
Ghatad Bahuranga Ratad Batuke
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (8)

Jaya Jaya Japya Jaye
Jaya shabdha Parastuti Tathpara Vishwanuthe
Bhana Bhana bhinjimi Bhinkritha Noopura
Sinjitha Mohitha Bhoothapathe
Naditha Nataartha Nadi Nada Nayaka
Naditha Natya Sugaanarathe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (9)

Ayi Sumanah Sumanah
Sumanah Sumanohara Kanthiyuthe
Sritha Rajanee Rajanee Rajanee
Rajanee karavakra Vrithe
Sunayana Vibhramara bhramara
Bhramara brahmaradhipadhe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (10)

Sahitha mahaahava mallama thallika
Mallita rallaka Mallarathe
Virichitha vallika Pallika Mallika Billika
Bhillika Varga Vrithe
Sithakritha phulla Samulla Sitharuna
Thallaja Pallava Sallalithe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (11)

Avirala ganda Galanmadha medhura
Maththa mathangaja Rajapathe
Tribhuvana Bhooshana Bhootha Kalanidhi
Roopa Payonidhi Rajasuthe
Ayi Sudha Theejana Laalasa Maanasa
Mohana Manmatha Rajasuthe
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (12)

Kamala dhalaamala komala kaanthi
Kala Kalithaamala Bala Lathe
Sakala Vilaasa Kalanila yakrama
Keli Chalathkala Hamsa Kule
Alikula Sankula Kuvalaya Mandala
Mauli Miladh Bhakulaalikule
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini Ramyaka pardini Shailasuthe (13)

Kara murali rava veejitha koojitha
Lajjitha Kokila Manjumathe
Militha Pulinda Manohara Kunchitha
Ranchitha Shaila Nikunjagathe
Nija Guna Bhootha Mahaa Sabari Gana
Sathguna Sambhritha Kelithale
Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (14)

Kati thata peetha dukoola vichithra
Mayuka thiraskritha chandra ruche
Pranatha Suraasura Mouli Mani Sphura
Dansula sannakha chandra ruche
Jitha kanakachala maulipadorjitha
Nirbhara kunjara kumbhakuche
Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (15)

Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika
Sarakaraika nuthe
Krutha Sutha Tharaka Sangaratharaka
Sangaratharaka soonu suthe
Suratha samadhi samana samadhi
Samadhi samadhi sujatharathe
Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (16)

Padhakamalam karuna nilaye varivasya
Dhiyonudhi nansha shive
Ayi kamale kamala nilaye kamala nilayahssa
kathamna bhaveth
Thava padameva param Padha Mithyanu
sheelayatho mama kimna shive
Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (17)

Kanakala sathkala sindhu jalairanu
Sinjinuthe guna ranga bhuvam
Bhajathi sakimna sachee kucha kumbha
Thati pari rambha sukhanubhavam
Thava charanam saranam kara vani
Nataamaravaani nivasi shivam
Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (18)

Thava vimalendu kulam vadhanaedhu
Malam Sakalam nanu kulayathe
Kimu puruhootha purendu mukhi
Sumukhi bhirasow vimukhee kriyathe
Mamathu matham shiva namadhane
Bhavathi kripaya kimuth kriyathe
Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (19)

Ayi mayi deena dayalu Dhaya kripayaiva
Tvaya bhavi thavya mume
Ayi jagatho janani kripayaasi yathaasi
Thathaanu mithaasi rathe
Yaduchitha mathra bhavathyu rarikurutha
Durutha pamapaakuruthe
Jaya jaya hey mahishasura mardini ramyaka pardini shailasuthe (20)
Kanakadhara Stotram
Singer: Sai Students
Music: Devotional
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=tYFg6JLlCls
Video:
vande vandaru mandaramindirananda kandalam
amandananda sandoha bandhuram sindhurananam

Angam hare pulaka bhooshanamasrayanthi
Bhringanga neva mukulabharanam thamalam
Angikrithakhila vibhuthirapanga leela
Mangalyadasthu mama mangala devathaya || 1 ||

Mugdha muhurvidhadhadathi vadhane Murare
Premathrapapranihithani gathagathani
Mala dhrishotmadhukareeva maheth pale ya
Sa ne sriyam dhisathu sagarasambhavaya || 2 ||

Ameelithaksha madhigamya mudha Mukundam
Anandakandamanimeshamananga thanthram
Akekara stiththa kaninika pashma nethram
Bhoothyai bhavanmama bhjangasayananganaya || 3 ||

Bahwanthare madhujitha srithakausthube ya
Haravaleeva nari neela mayi vibhathi
Kamapradha bhagavatho api kadaksha mala
Kalyanamavahathu me kamalalayaya || 4 ||

Kalambudhaalithorasi kaida bhare
Dharaadhare sphurathi yaa thadinganeva
Mathu samastha jagatham mahaneeya murthy
Badrani me dhisathu bhargava nandanaya || 5 ||

Praptham padam pradhamatha khalu yat prabhavath
Mangalyabhaji madhu madhini manamathena
Mayyapadetha mathara meekshanardham
Manthalasam cha makaralaya kanyakaya || 6 ||

Viswamarendra padhavee bramadhana dhaksham
Ananda hethu radhikam madhu vishwoapi
Eshanna sheedhathu mayi kshanameekshanartham
Indhivarodhara sahodharamidhiraya || 7 ||

Ishta visishtamathayopi yaya dhayardhra
Dhrishtya thravishta papadam sulabham labhanthe
Hrishtim prahrushta kamlodhara deepthirishtam
Pushtim krishishta mama pushkravishtaraya || 8 ||


Dhadyaddhayanu pavanopi dravinambhudaraam
Asminna kinchina vihanga sisou vishanne
Dhushkaramagarmmapaneeya chiraya dhooram
Narayana pranayinee nayanambhuvaha || 9 ||

Gheerdhevathethi garuda dwaja sundarithi
Sakambhareethi sasi shekara vallebhethi
Srishti sthithi pralaya kelishu samsthitha ya
Thasyai namas thribhvanai ka guros tharunyai || 10 ||

Sruthyai namosthu shubha karma phala prasoothyai
Rathyai namosthu ramaneeya gunarnavayai
Shakthyai namosthu satha pathra nikethanayai
Pushtayi namosthu purushotthama vallabhayai || 11 ||

Namosthu naleekha nibhananai
Namosthu dhugdhogdhadhi janma bhoomayai
Namosthu somamrutha sodharayai
Namosthu narayana vallabhayai || 12 ||

Namosthu hemambhuja peetikayai
Namosthu bhoo mandala nayikayai
Namosthu devathi dhaya prayai
Namosthu Sarngayudha vallabhayai || 13 ||


Namosthu devyai bhrugu nandanayai
Namosthu vishnorurasi sthithayai
Namosthu lakshmyai kamalalayai
Namosthu dhamodhra vallabhayai || 14 ||

Namosthu Kanthyai kamalekshanayai
Namosthu bhoothyai bhuvanaprasoothyai
Namosthu devadhibhir archithayai
Namosthu nandhathmaja vallabhayai || 15 ||

Sampath karaani sakalendriya nandanani
Samrajya dhana vibhavani saroruhakshi
Twad vandanani dhuritha haranodhythani
Mamev matharanisam kalayanthu manye || 16 ||

Yath Kadaksha samupasana vidhi
Sevakasya sakalartha sapadha
Santhanodhi vachananga manasai
Twaam murari hridayeswareem bhaje || 17 ||

Sarasija nilaye Saroja haste
Dhavalatama-Amshuka-Gandha-Maalya-Shobhe |
Bhagavati Hari-Vallabhe Manojnye
Tri-Bhuvana-Bhuuti-Kari Prasiida Mahyam || 18 ||

Dhiggasthibhi kanaka kumbha mukha vasrushta
Sarvahini vimala charu jalaapluthangim
Prathar namami jagathaam janani masesha
Lokadhinatha grahini mamrithabhi puthreem || 19 ||

Kamale Kamalaksha vallabhe twam
Karuna poora tharingithaira pangai
Avalokaya mamakinchananam
Prathamam pathamakrithrimam dhyaya || 20 ||

Sthuvanthi ye sthuthibhirameeranwaham
Thrayeemayim thribhuvanamatharam ramam
Gunadhika guruthara bhagya bhagina
Bhavanthi the bhuvi budha bhavithasayo || 21 ||

Suvarnadhara stotram ya sankaracharya nirmitam
tri-sandyam yah patennithyam sa kuberasamo bhavet ||

Iti kanakadhārā stōtram sampoornam ||
NavaDurga Kavach - Prathamam Shailaputri Cha
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=kh_5zW9kpYI
Video:
Prathmam Shailaputri Cha Dwitiyam Brahmacharini
Trutiyam Chandraghanteti Kushmaandeti Chaturthakam

Panchamam Skandmaateti Shashtham Katyayaniti
Saptamam Kaalratriti Mahagauriti Chashtamam || Prathmam .... ||

Navamam Siddhidatri Cha Navadurgaha Prakirtitaha
Uktanyetaani Naamani Brahmanaiva Mahatmana || Prathmam .... ||

Agnina Dahyamanastu Shatrumadhye Gato Rane
Vishame Durgame Chaiv Bhayartaha Sharanam Gataha || Prathmam .... ||
Bhairavi Shatakam
Lyricist: Devotional
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=o81d3PvefYo
Video:
1. Bhairavi shambahvi chandramouli rabhala aparna uma paarvathi
Kaali haimavathishiva thrinayanaa kaathyayani bhairavi
Savithri navayowvana subhaghari saam rajyalakshmi pradha
Chitrubhi paradevatha bhagavathi sri lingaBhairavi.

2. Bhairavi mohini devathaa thribhuvanani aanandhasandhayini
Vaani pallava bhaanivenu murali ghanapriya lolinii
Kalyanee uduraaja bhimbhavadana dhoomratchasamharinii
Chitrubhi paradevatha bhagavathi sri linga Bhairavi.

3. Bhairavi routhrini bhadrakaali pagalaa jwaalaamukhi vaishnavi
Brahmaani thripuraandhaki suranudhaa dedeepya manojwala
Chaamundaachridha ratcha bhosha janani daatchayani vallavi
Chitrubhi paradevatha bhagavathi sri linga Bhairavi.

4. Bhairavi shuladhan uhukasaangusadhari arthendhu bhimbhaadari
Varaahi madhukaidhabha prasamani vaani ramaa sevithaa
"allaathyaasuraha mughadaithya mdanimaaheshwari shambhiga
Chitrubhi paradevatha bhagavathi sri linga Bhairavi.

5. Bhairavi srishti vinaasa paalanakari aarya visam sobhithaa
Gaayathripranvaatcharaamrudharasa% pooranaanu sandhi kridha
Omkaari vinadhasudaarchidapadaauththanda daithyabhahaa
Chitrubhi paradevatha bhagavathi sri linga Bhairavi.

6. Bhairavi saasvadha aagamaadi vinudhaa aarya mahadevathaa
La brahmaadi)bibeelikaan janadadhi yaavai jagan mohini
Ya panjapranavaadhi repaajanani yachithkala maalini
Chitrubhi paradevatha bhagavathi srilinga Bhairavi.
Nava Durga Stotram
Lyricist: Devotional
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=-pdICD-vdyc
Video:
Maa Shailputri :
vande vāñchitalābhāya candrārdhakṛtaśekharām |
vṛṣārūḍhāṃ śūladharāṃ śailaputrīṃ yaśasvinīm || 1 ||

Maa Brahmacharini :
dadhānā karapadmābhyāmakṣamālākamaṇḍalū |
devī prasīdatu mayi brahmacāriṇyanuttamā || 2 ||

Maa Chandraghanta ;
piṇḍajapravarārūḍhā caṇḍakopāstrakairyutā |
prasādaṃ tanute mahyaṃ candraghaṇṭeti viśrutā || 3 ||

Maa Kushmanda :
surāsampūrṇakalaśaṃ rudhirāplutameva ca |
dadhānā hastapadmābhyāṃ kūṣmāṇḍā śubhadāstu me || 4 ||

Maa Skandamata :
siṃhāsanagatā nityaṃ padmāśritakaradvayā |
śubhadāstu sadā devī skandamātā yaśasvinī || 5 ||

Maa Katyayani :
candrahāsojjvalakarā śārdūlavaravāhanā |
kātyāyanī śubhaṃ dadyādevī dānavaghātinī || 6 ||

Maa Kalaratri :
ekaveṇī japākarṇapūrā nagnā kharāsthitā |
lamboṣṭhī karṇikākarṇī tailābhyaktaśarīriṇī ||
vāmapādollasallohalatākaṇṭakabhūṣaṇā |
vardhanmūrdhadhvajā kṛṣṇā kālarātrirbhayaṅkarī || 7 ||

Maa Mahagauri :
śvete vṛṣe samārūḍhā śvetāmbaradharā śuciḥ |
mahāgaurī śubhaṃ dadyānmahādevapramodadā || 8 ||

Maa Siddhidatri :
siddhagandharvayakṣādyairasurairamarairapi |
sevyamānā sadā bhūyāt siddhidā siddhidāyinī || 9 ||

Stotra Phalaah :
nava durgāsthavamidam yaḥpaṭhet chisu mānasāha:
dhana dhānyaṃ balaṃ kīrthiṃ āyuhu sokhyaṃ ca vindate
durgatim tasya bhaktasya durgā durgati hāriṇī
pāṭha mātreṇa nāśatvaṃ āśu prāpayate dhruvam |||

Namastasyai… (8 times)
Shyamala Dandakam
Music: Sant Kalidas
Lyricist: Sant Kalidas
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=iCXkackEzkM
Video:
dhyānam
māṇikyavīṇāmupalālayantīṁ madālasāṁ mañjulavāgvilāsām |
māhēndranīladyutikōmalāṅgīṁ mātaṅgakanyāṁ manasā smarāmi || 1 ||

caturbhujē candrakalāvataṁsē kucōnnatē kuṅkumarāgaśōṇē |
puṇḍrēkṣupāśāṅkuśapuṣpabāṇahastē namastē jagadēkamātaḥ || 2 ||

viniyōgaḥ
mātā marakataśyāmā mātaṅgī madaśālinī |
kuryātkaṭākṣaṁ kalyāṇī kadambavanavāsinī || 3 ||

stuti
jaya mātaṅgatanayē jaya nīlōtpaladyutē |
jaya saṅgītarasikē jaya līlāśukapriyē || 4 ||


daṇḍakam
jaya janani sudhāsamudrāntarudyanmaṇīdvīpasaṁrūḍha bilvāṭavīmadhyakalpadrumākalpakādambakāntāravāsapriyē kr̥ttivāsapriyē sarvalōkapriyē, sādarārabdhasaṅgītasambhāvanāsambhramālōlanīpasragābaddhacūlīsanāthatrikē sānumatputrikē, śēkharībhūtaśītāṁśurēkhāmayūkhāvalībaddhasusnigdhanīlālakaśrēṇiśr̥ṅgāritē lōkasambhāvitē kāmalīlādhanussannibhabhrūlatāpuṣpasandōhasandēhakr̥llōcanē vāksudhāsēcanē cārugōrōcanāpaṅkakēlīlalāmābhirāmē surāmē ramē, prōllasadvālikāmauktikaśrēṇikācandrikāmaṇḍalōdbhāsi lāvaṇyagaṇḍasthalanyastakastūrikāpatrarēkhāsamudbhūta saurabhyasambhrāntabhr̥ṅgāṅganāgītasāndrībhavanmandratantrīsvarē susvarē bhāsvarē, vallakīvādanaprakriyālōlatālīdalābaddha-tāṭaṅkabhūṣāviśēṣānvitē siddhasammānitē, divyahālāmadōdvēlahēlālasaccakṣurāndōlanaśrīsamākṣiptakarṇaikanīlōtpalē śyāmalē pūritāśēṣalōkābhivāñchāphalē śrīphalē, svēdabindūllasadphālalāvaṇya niṣyandasandōhasandēhakr̥nnāsikāmauktikē sarvaviśvātmikē sarvasiddhyātmikē kālikē mugdhamandasmitōdāravaktrasphurat pūgatāmbūlakarpūrakhaṇḍōtkarē jñānamudrākarē sarvasampatkarē padmabhāsvatkarē śrīkarē, kundapuṣpadyutisnigdhadantāvalīnirmalālōlakallōlasammēlana smēraśōṇādharē cāruvīṇādharē pakvabimbādharē,

sulalita navayauvanārambhacandrōdayōdvēlalāvaṇyadugdhārṇavāvirbhavatkambubimbōkabhr̥tkantharē satkalāmandirē mantharē divyaratnaprabhābandhuracchannahārādibhūṣāsamudyōtamānānavadyāṅgaśōbhē śubhē, ratnakēyūraraśmicchaṭāpallavaprōllasaddōllatārājitē yōgibhiḥ pūjitē viśvadiṅmaṇḍalavyāptamāṇikyatējassphuratkaṅkaṇālaṅkr̥tē vibhramālaṅkr̥tē sādhubhiḥ pūjitē vāsarārambhavēlāsamujjr̥mbha
māṇāravindapratidvandvipāṇidvayē santatōdyaddayē advayē divyaratnōrmikādīdhitistōma sandhyāyamānāṅgulīpallavōdyannakhēnduprabhāmaṇḍalē sannutākhaṇḍalē citprabhāmaṇḍalē prōllasatkuṇḍalē,

tārakārājinīkāśahārāvalismēra cārustanābhōgabhārānamanmadhyavallīvalicchēda vīcīsamudyatsamullāsasandarśitākārasaundaryaratnākarē vallakībhr̥tkarē kiṅkaraśrīkarē, hēmakumbhōpamōttuṅga vakṣōjabhārāvanamrē trilōkāvanamrē lasadvr̥ttagambhīra nābhīsarastīraśaivālaśaṅkākaraśyāmarōmāvalībhūṣaṇē mañjusambhāṣaṇē, cāruśiñcatkaṭīsūtranirbhatsitānaṅgalīladhanuśśiñcinīḍambarē divyaratnāmbarē,

padmarāgōllasa nmēkhalāmauktikaśrōṇiśōbhājitasvarṇabhūbhr̥ttalē candrikāśītalē vikasitanavakiṁśukātāmradivyāṁśukacchanna cārūruśōbhāparābhūtasindūraśōṇāyamānēndramātaṅga hastārgalē vaibhavānargalē śyāmalē kōmalasnigdha nīlōtpalōtpāditānaṅgatūṇīraśaṅkākarōdāra jaṅghālatē cārulīlāgatē namradikpālasīmantinī kuntalasnigdhanīlaprabhāpuñcasañjātadurvāṅkurāśaṅka sāraṅgasamyōgariṅkhannakhēndūjjvalē prōjjvalē nirmalē prahva dēvēśa lakṣmīśa bhūtēśa tōyēśa vāṇīśa kīnāśa daityēśa yakṣēśa vāyvagnikōṭīramāṇikya saṁhr̥ṣṭabālātapōddāma lākṣārasāruṇyatāruṇya lakṣmīgr̥hitāṅghripadmē supadmē umē,

suruciranavaratnapīṭhasthitē susthitē ratnapadmāsanē ratnasiṁhāsanē śaṅkhapadmadvayōpāśritē viśrutē tatra vighnēśadurgāvaṭukṣētrapālairyutē mattamātaṅga kanyāsamūhānvitē bhairavairaṣṭabhirvēṣṭitē mañculāmēnakādyaṅganāmānitē dēvi vāmādibhiḥ śaktibhissēvitē dhātri lakṣmyādiśaktyaṣṭakaiḥ samyutē mātr̥kāmaṇḍalairmaṇḍitē yakṣagandharvasiddhāṅganā maṇḍalairarcitē, bhairavī saṁvr̥tē pañcabāṇātmikē pañcabāṇēna ratyā ca sambhāvitē prītibhājā vasantēna cānanditē bhaktibhājaṁ paraṁ śrēyasē kalpasē yōgināṁ mānasē dyōtasē chandasāmōjasā bhrājasē gītavidyā vinōdāti tr̥ṣṇēna kr̥ṣṇēna sampūjyasē bhaktimaccētasā vēdhasā stūyasē viśvahr̥dyēna vādyēna vidyādharairgīyasē, śravaṇaharadakṣiṇakvāṇayā vīṇayā kinnarairgīyasē yakṣagandharvasiddhāṅganā maṇḍalairarcyasē sarvasaubhāgyavāñchāvatībhir vadhūbhissurāṇāṁ samārādhyasē sarvavidyāviśēṣatmakaṁ cāṭugāthā samuccāraṇākaṇṭhamūlōllasadvarṇarājitrayaṁ kōmalaśyāmalōdārapakṣadvayaṁ tuṇḍaśōbhātidūrībhavat kiṁśukaṁ taṁ śukaṁ lālayantī parikrīḍasē,


pāṇipadmadvayēnākṣamālāmapi sphāṭikīṁ jñānasārātmakaṁ pustakañcaṅkuśaṁ pāśamābibhratī tēna sañcintyasē tasya vaktrāntarāt gadyapadyātmikā bhāratī nissarēt yēna vādhvaṁsanādā kr̥tirbhāvyasē tasya vaśyā bhavantistiyaḥ pūruṣāḥ yēna vā śātakambadyutirbhāvyasē sōpi lakṣmīsahasraiḥ parikrīḍatē, kinna siddhyēdvapuḥ śyāmalaṁ kōmalaṁ candracūḍānvitaṁ tāvakaṁ dhyāyataḥ tasya līlā sarōvāridhīḥ tasya kēlīvanaṁ nandanaṁ tasya bhadrāsanaṁ bhūtalaṁ tasya gīrdēvatā kiṅkari tasya cājñākarī śrī svayaṁ,

sarvatīrthātmikē sarva mantrātmikē, sarva yantrātmikē sarva tantrātmikē, sarva cakrātmikē sarva śaktyātmikē, sarva pīṭhātmikē sarva vēdātmikē, sarva vidyātmikē sarva yōgātmikē, sarva varṇātmikē sarvagītātmikē, sarva nādātmikē sarva śabdātmikē, sarva viśvātmikē sarva vargātmikē, sarva sarvātmikē sarvagē sarva rūpē, jaganmātr̥kē pāhi māṁ pāhi māṁ pāhi māṁ dēvi tubhyaṁ namō dēvi tubhyaṁ namō dēvi tubhyaṁ namō dēvi tubhyaṁ namaḥ ||