People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 25 *

Narayana Narayana Jai Jai Govinda Hare
Tag: bhajan
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=a2oXxHCmw9w
Video:
Narayana Narayana Jai Jai Govinda Harey[ Om ]
Narayana Narayana Jai Jai Gopala Harey
Narayana Narayana Jai Jai Govinda Harey[ Om ]
Narayana Narayana Jai Jai Gopala Harey

Govinda Harey Gopala Harey
Govinda Harey Jai Jai Gopala Harey

Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana
Rama Ram Sri Rama Ram
Music: Devotional
Lyricist: Devotional
Tag: bhajan
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=IdPGzBx6yUE
Video:
Rama Ram Sri Rama Ram
Jai Rama Ram Sri Rama Rama

Sri Rama Rama Rama Rama Ram
Sringara Rama Rama Rama Ram

Sringara Rama Ram Manobhi Rama Ram
Manobhi Rama Rama Rama Ram
Atmabhi Rama Rama Rama Ram

Atmabhi Rama Ram Ananta Rama Ram
Ananta Rama Rama Rama Ram
Ayodhya Rama Rama Rama Ram

Ayodhya Rama Ram Kodanda Rama Ram
Kodanda Rama Rama Rama Ram
Kalyana Rama Rama Rama Ram

Kalyana Rama Ram Karunya Rama Ram

Sri Rama Rama Rama Rama Ram
Sringara Rama Rama Rama Ram
rāma rāma jaya raghukulatilaka
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=WiPIjZhlZHY
Video:
Pallavi
rāma rāma jaya raghukulatilaka
rāma rāma jaya daśarathatanaya

Anupallavi
rāma rāma munijanaśaraṇa
rāma rāma bhavabhayaharaṇa
rāma rāma yatinutacaraṇa
natadarahara ditisutavidalana

Charanam 1
rāmaṃ sadārāmaṃ mudā
maraṇaharaṇaṃ śubhadacaraṇam
śyāmaṃ guṇagrāmaṃ bhajē
vibudhavinutaṃ vimalacaritam

lambēya tām ambēritām
lambēya vāgambēritāṃ
sapadi bhajatām abhayavaradām
rāmābhidhāṃ bōdhātmikām
aulasukhacitimamalatara vara

Charanam 2
tām aviratacitiramaṇatām
avinatamativiralasadyuktiṃ
cidvyaktiṃ vidbhaktiṃ ca tvaṃ pradiśa

samatāṃ yatāṃ satāṃ sadā
bhavatāvitā sthitā mudā
mama cāvyatāṃ sadā mudā
para garahara jaya jaya raghuvara

rāmanāmarasaratajagadabhirāma
rāma kavikulasukhatamadhāmarāma
śubhatamapadi vicarāma
rāma vayamatha nitarām

dāntāṃ tāntāṃ tāṃ
kāntāṃ saṃśāntāṃ
natabharaṇa
rāma rāma tilaka

sītāṃ bhītāṅgām
nītāṃ saṃvītāṃ
kila papitha
rāma rāma kulatilaka

rāma kāmadāmadamaka tāṃ
śamadamayutasamatāṃ
diśa ramaṇa
Rudrashtakam
Singer: Rahul Vellal
Music: Sai Madhukar
Lyricist: Sant Tulasidas
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=GJZjbtjCYhw
Video:
Nama misha mishana-nirvana rupam
vibhum vyapakam brahma-veda-svaroopam
nijam nirgunam nirvikalpam niriham
chidakasha makasha-vasam bhaje ham

nirakara monkara-moolam turiyam
gira gnana gotita misham girisham
karalam maha-kala-kalam krpalam
gunagara samsara param nato ham

tusha radri-sankasha-gauram gabhiram
manobhuta-koti prabha sri sariram
sphuran mauli-kallolini-charu-ganga
lasad-bhala-balendu kanthe bhujanga

chalatkundalam bhru sunetram visalam
prasanna-nanam nila-kantham dayalam
mrgadhisa charmambaram mundamalam
priyam sankaram sarvanatham bhajami

pracandam prakrstam pragalbham paresham
akhandam ajam bhanukoti-prakasam
trayah-shula-nirmulanam shula-panim
bhaje ham bhavani-patim bhava-gamyam

kalatitata-kalyana-kalpanta-kari
sada sajjana-nanda-data purarih
chidananda-sandoha-mohapahari
prasida praslda prabho manmatharih

na yavad umanatha-padaravindam
bhajantiha loke pareva naranam
na tavat-sukham shanti-santapa-nasham
praslda prabho sarva bhuta-dhivasam

na janami yogam japam naiva pujam
nato ham sada sarvada sambhu tubhyam
jara janma-duhkhaugha tatapya manam
prabho pahi apan-namamisha shambho.
Vishweswara Darshan Kar
Singer: Rahul Vellal
Music: Devotional
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=mHy8k3LJPFg
Video:
pallavi - sthayi
vishvEshvar darsan kar cal man tum kAsI

antara 1
vishvEshvara darsan jab kInhO bahu prEma sahit
kAtE karuNa nidhAn janan maraNa phAsI

antara 2
bahtI jinkI purI mO gangA pay kE samAn vA kE taT ghAt ghAt bhar rahE sanyAsI

antara 3
bhasma ang bhuj trishUl ur mE lasE nAg mAl girijA ardhang dharE tribhuvan jin dAsI

antara 4
padmanAbh kamalanayan trinayan shambhu mahEsh bhaj lE in dO svarUp rahiyE avinAshI
Shambhu Natanam - Nataraja Stotram
Lyricist: Sant Patanjali
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=aopCCxY2UBA
Video:
sadañcita mudañcita nikuñcitapadaṁ jhalajhalaṁ calitamañjukaṭakaṁ
patañjali dr̥gañjanamanañjanamacañcalapadaṁ jananabhañjanakaram |
kadambarucimambaravasaṁ paramamambudakadambaka viḍambaka galaṁ
cidambudhimaṇiṁ budhahr̥dambujaraviṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 1 ||

haraṁ tripurabhañjanamanantakr̥takaṅkaṇamakhaṇḍadayamantarahitaṁ
viriñcisurasaṁhatipurandhara vicintitapadaṁ taruṇacandramakuṭam |
paraṁ pada vikhaṇḍitayamaṁ bhasitamaṇḍitatanuṁ madanavañcanaparaṁ
cirantanamamuṁ praṇavasañcitanidhiṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 2 ||

avantamakhilaṁ jagadabhaṅga guṇatuṅgamamataṁ dhr̥tavidhuṁ surasari-
-ttaraṅga nikurumba dhr̥ti lampaṭa jaṭaṁ śamanadambhasuharaṁ bhavaharam |
śivaṁ daśadigantaravijr̥mbhitakaraṁ karalasanmr̥gaśiśuṁ paśupatiṁ
haraṁ śaśidhanañjayapataṅganayanaṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 3 ||

anantanavaratnavilasatkaṭakakiṅkiṇi jhalaṁ jhalajhalaṁ jhalaravaṁ
mukundavidhihastagatamaddala layadhvani dhimiddhimita nartanapadam |
śakuntaratha barhiratha nandimukha dantimukha bhr̥ṅgiriṭisaṅghanikaṭaṁ bhayaharam
sanandasanakapramukhavanditapadaṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 4 ||

anantamahasaṁ tridaśavandyacaraṇaṁ munihr̥dantara vasantamamalaṁ
kabandha viyadindvavani gandhavaha vahni makhabandhu ravi mañjuvapuṣam |
anantavibhavaṁ trijagadantaramaṇiṁ trinayanaṁ tripurakhaṇḍanaparaṁ
sanandamunivanditapadaṁ sakaruṇaṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 5 ||

acintyamalibr̥ndarucibandhuragalaṁ kurita kunda nikurumba dhavalaṁ
mukunda surabr̥nda balahantr̥ kr̥tavandana lasantamahikuṇḍaladharam |
akampamanukampitaratiṁ sujanamaṅgalanidhiṁ gajaharaṁ paśupatiṁ
dhanañjayanutaṁ praṇatarañjanaparaṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 6 ||

paraṁ suravaraṁ puraharaṁ paśupatiṁ janita dantimukha ṣaṇmukhamamuṁ
mr̥ḍaṁ kanakapiṅgalajaṭaṁ sanakapaṅkajaraviṁ sumanasaṁ himarucim |
asaṅghamanasaṁ jaladhi janmagaralaṁ kabalayantamatulaṁ guṇanidhiṁ
sanandavaradaṁ śamitaminduvadanaṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 7 ||

ajaṁ kṣitirathaṁ bhujagapuṅgavaguṇaṁ kanakaśr̥ṅgidhanuṣaṁ karalasa-
-tkuraṅga pr̥thuṭaṅkaparaśuṁ rucira kuṅkumaruciṁ ḍamarukaṁ ca dadhatam |
mukunda viśikhaṁ namadavandhyaphaladaṁ nigamabr̥ndaturagaṁ nirupamaṁ
sacaṇḍikamamuṁ jhaṭitisaṁhr̥tapuraṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 8 ||

anaṅgaparipanthinamajaṁ kṣitidhurandharamalaṁ karuṇayantamakhilaṁ
jvalantamanalandadhatamantakaripuṁ satatamindrasuravanditapadam |
udañcadaravindakulabandhuśatabimbaruci saṁhati sugandhi vapuṣaṁ
patañjalinutaṁ praṇavapañjaraśukaṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 9 ||

iti stavamamuṁ bhujagapuṅgava kr̥taṁ pratidinaṁ paṭhati yaḥ kr̥tamukhaḥ
sadaḥ prabhupadadvitayadarśanapadaṁ sulalitaṁ caraṇaśr̥ṅgarahitam |
saraḥ prabhava sambhava haritpati haripramukha divyanuta śaṅkarapadaṁ
sa gacchati paraṁ na tu janurjalanidhiṁ paramaduḥkhajanakaṁ duritadam || 10 ||

iti śrīpatañjalimuni praṇītaṁ caraṇaśr̥ṅgarahita naṭarāja stotram ||
Nada Vindu Kaladee Namo Nama
Lyricist: Arunagirinathar
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=zOnzSZvYIiQ
Video:
Nada Vindu Kaladee Namo Nama
Veda Manthra Swarupa Namo Nama
Gynana Panditha Swamy Namo Nama
Vegu Kodi

Nama Sambu Kumara Namo Nama
Bhoga Anthari Bala Namo Nama
Naga Banda Mayura Namo Nama
Para Surar

Chetha Danda Vinoda Namo Nama
Geetha Kinkini Pada Namo Nama
Dheera Sambrama Veera Namo Nama
Giri Raja

Deepa Mangala Jyothi Namo Nama
Thuya Ambala Leela Namo Nama
Deva Kunjari Paha Namo Nama
Arul Tharai

Ithalum Pala Kolala Pojaiyum
Othalum Guna Achara Nithiyum
Īramum Guru Sirpatha Sevaiyum
Maravada

Elthalam Pugal Kaverial Vilai
Choza Mandala Mithe Manohara
Raja Gambira Nadalum Nayaka
Vayalura

Adaram Payil Arorar Thozhamy
Serthal Kondavarode Munalinil
Adal Vembari Mitheri Makayi-lail
Eagi

Adhi Andhavula Asu Padiya
Cherar Konguvai Kavur Nanadadhil
Avinan Kudi Vazhvana Devargal
Perumale!

Deepa Mangala Jyothi Namo Nama
Thuya Ambala Leela Namo Nama
Deva Kunjari Paha Namo Nama
Arul Tharai
Amba Stavam
Singer: 9 Ambas
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=O_0PVXI4RJ0
Video:
Singers : Rakshitha Ramji, Mathangi Kailashnath, Sriranjani Balaji, Sreenidhi Kalyanasundaram, Amirtha Saghana, Avyaktha Bhat, Sreshta, Prakruthi Raghunath, Ashmita Shree.

Stanza 1 :
vandēhantēnantē supadara -
vindē vindē śantē nijasukha -
kandēmandē spandē śubhakari
bahudayahṛdayayutē

māyēmēyē līyē purahara -
jāyējēyē jñēyē nanu bhava -
dīyē dhyēyēbhyēyē nirupama -
padi hṛdi mṛditamṛtē

Stanza 2
rundhē hatanatabandhē mama hṛdayantē smitajitakundē
amalatararūpēpāpē dīpē bhavakūpē patitaṃ vyathitaṃ
dēvi samuddhara karuṇājalarāśē suruciravēṣē

Stanza 3
dhīrē vīrē śūrē sadamṛta -
dhārē tārēsārē bata bhava -
kārāgārē ghōrē nipatita -
mava śiśumatulabalē

ambālambē lambōdarapari -
pālē bālē kālē khalujaga -
dīśē dhīśēnīśē hṛdi śiva -
manumanudinamamalē

Stanza 4
śiṣṭahitaiṣiṇi duṣṭavināśini
kaṣṭavibhēdini dṛṣṭivinōdini
saṅkaṭakaṇṭakabhindanakuśalakalē sakalē sabalē
śraddhābaddhē nyastābhayahastē suragaṇavinutē

Stanza 5
śrēṣṭhē prēṣṭhē jyēṣṭhē himagiri -
puṣṭē juṣṭē tiṣṭhē: śivapari -
niṣṭhē spaṣṭē hṛṣṭē mama hṛdi
munijananutimuditē

ādyē vēdyē vaidyē trijagati
rāmē vāmē śyāmē kuru karu -
ṇāntē dāntē śāntē bhayahara -
bhagavati sati śivadē
.............................................
Giriraja Sutha Thanaya
Music: S. Jaykumar
Lyricist: St. Thyagaraja
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=oAQmGsg7VKo
Video:
Pallavi
Giriraja suthaa thanaya-sadaya

Anupallavi
Sura raja mukharchitha pada yuga,
Paripalayamaam , ibharaja mukha

Charanam
Gana Nadha parathpara Sankara,
Agama vari nidhi , rajanee karaa,
Phani raja Kankana, vighna niva-,
Rana, sambhava Sri Thyagaraja nutha.
Adivo Alladivo
Singer: Rahul Vellal
Music: S. Jaykumar
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=7PlZCSfrUJ0
Video:
adivo alladivo shreeharivaasamu
padivela sheshula padagalamayamu ||

ade venkataachala makhilonnathamu
adivo brahmaadula kapuroopamu |
adivo nithya nivaasa makhilamunulaku
ade choodudu, ade mrokkudu
ade choodu dade mrokkudaanandamayamu ||

chengatanalladivo sheshaachalamu
ninginunna devathala nijavaasamu |
mungita nalladivo moolanunna dhanamu
bhangaaru sikharaala bahu brahmamayamu ||

kaivalyapadamu venkatanagamadivo
shreevenkataapathiki sirulainavi |
bhaavimpa sakala sampadaroopa madivo
paavanamulakella paavanamayamu ||
Anthayu Neeve Hari Pundarikaksha
Singer: Rahul Vellal
Music: S. Jaykumar
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=ku-iwNmP2Xc
Video:
Pallavi:
Anthayu neeve hari pundareekaaksha
chenthanaaku neeve Sreeraghuraama
Anthayu neeve hari pundareekaaksha

Charanam1:
Kulamunu neeve govindudaa naa
Kalimiyu neeve karunaanidhi
Talapunu neeve dharaneedhara naa
Nelavunu neeve neerajanaabha

Charanam2:
Tanuvunu neeve daamodara naa
Manikiyu neeve madhusoodana
Vinikiyu neevae vitthaludaa naa
Venakamundu neevae vishnu daevudaa

Charanam3:
Puttugu neeve purushotta ma
Kona nattanadumu neeve naaraayana
Ittae Sree Venkateshwarudaa naaku
Nettana gathi inka neeve neeve
Vinayaka Ninnu Vina
Singer: Rahul Vellal
Music: S. Jaykumar
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=2v6N9G6Eydc
Video:
Pallavi :
Vinayaka ninnu vina brochuthakku,
Vere evarura, Vigna Raja

Anupallavi :
Anadha rakshaka neeve kaada,
Aadarinchi nannu brova Radha.

Charanam :
Saraseeruha , aruna , yuga charana,
Satatamu srita jana sankata harana,
Parama krupa sagara vara suguna,
Palitha jana gopaladasanutha.
Rama Doot Hanuman
Singer: Rahul Vellal
Music: Rahul Vellal
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=2YMzbrYdWd4
Video:
/////// SRI RAMA RAMA SRI RAMA RAMA SRI RAM JAI SRI RAM ///////


Veer Parakrami Bhakta Shiromani, Ramdoot Hanuman
Ghor kaliyug mein sabko dete ho
Bhakti Shakti Yukti Mukti, Tumhi

/////// SRI RAMA RAMA SRI RAMA RAMA SRI RAM JAI SRI RAM ///////

Shree Ram ka sharan liya hain tumne
Sursa ko prasanna kiya hain tumne
Sita ka vishwas kamaya tumne
Lanka ko bhasm kiya hain tumne

/////// SRI RAMA RAMA SRI RAMA RAMA SRI RAM JAI SRI RAM ///////

Mangal Murti tumho sabke pyaare
Tere rom rom mein baste hain Ram dulaare
Hey Mahaveer, tum karo kalyan sabka
Darr mita do Bajrang Bali tum sabka

/////// SRI RAMA RAMA SRI RAMA RAMA SRI RAMA RAMA SRI RAM ///////
/////// JAI SRI RAM ///////
Vasudaiva Kutumbakam - Tilang
Lyricist: V. Sadasivan
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=RzLBod-bhig
Video:
jagadēva kuṭumbakam vasudhaiva kuṭumbakam

yēṣāmatiśarmadā sarvān prati sarvadā garvādyatidūragā bhāntī hṛdayē dayā ।
tēṣāmamalātmanāṃ yātā vasudhāmbatāṃ pitṛtāṃ gatamambaraṃ jagadēva kuṭumbakam ॥ 1 ||

jātyādiṣu ḍambaraṃ hitvā viśvambharam paśyan samavīkṣaṇaḥ sañcara suvicakṣaṇa ।
cintaya hṛdi śaṅkaraṃ santatamabhayaṅkaram gatabhēdaviḍambakaṃ vasudhaiva kuṭumbakam || 2 ||

jahatāmasamānatāṃ jagatāṃ vahatāṃ mudāṃ hṛdayē sakalātmatām smaratāṃ caratāṃ satām ।
satataṃ śubhakāriṇāṃ bhayaśōkanivāriṇāṃ sakalēṣvanukampayā jagadēti kuṭumbatām ॥ 3 ||

Meaning:
The World itself is one family! The entire Earth is one family!

Those whose hearts incessantly exude compassion that confers happiness towards everyone at all times and is afar from pride and the like; for such immaculate souls, Earth unfurls as the mother and the Sky unfolds as the father. This World becomes one family, thus!

O capable one! Having discarded the entanglement or pride in castes and the likes, beholding the all-sustaining Lord Vishnu in your heart, travel ahead with equal-mindedness. Meditate in your heart, upon Lord Shiva, the bestower of eternal fearlessness, the One who has renounced all sorts of differences and contempt. Thus, the entire Earth becomes one family (free of contempt and conflicts)!

Those who relinquish inequalities and only spread cheer to the world, those who consider all living beings as ‘Atman’ in their hearts; (Those who) Incessantly extend auspiciousness and resolve the fear and misery of others, and trot the globe like virtuous people, they extend their compassion to everyone by which the entire World becomes their family!
Garudagamana Ra Ra - Suryakantham
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=vG4EM14Bsqs
Video:
Garudagamana raa raa
Nanu nee karuna nelu kora
Garudagamana raa raa

Parama purusha ye verapu leka nee
Marugu jochitini nannaramara seyaku

Garudagamana raa raa.....

Piluvagaane rammi (naku) abhayamu talavagaane immi
Kalimi balimi naa kilalo neevani palavarinchitini naluvanu kannayya

Garudagamana raa raa....

Paalakadali sayana dasaratha baala jalaja nayana
Paala munchi nanu neeta munchina (nee) paala paditi nika jaalamu seyaka

Garudagamana raa raa.....

Yela raavu swami nanu ni delukovademi
Yelu vaadavani chaala nammitini Yela raavu karunaala vaala hari

Garudagamana raa raa.....

Intha pantamela Bhadra gireesa vara krupaala
Chintalanachi Sri Rama daasuni antharanga pativai rakshimpumu

Garudagamana raa raa.....
Narahari Deva Janardhana
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=pUQTqHtz2HI
Video:
pallavi:
narahari dEvA janArdhanA
kEshava naarayana kanakaambhara dhaarI
raama raama shri raghu raama raama raam…

anu-pallavi:
ravi kulAbharaNa ravi sudha sakhya
rAkshasa samhAra rAja sEvitha
rAma rAma shri raghu rAma rAma rAm…

charanams:
pannaga Bhushana/Sayana pathitha paavana
kannathanri O, karunaa saagara
raama raama shri raghu raama raama raam (Narahari..)

Pankaja Lochana, Parama Dayalo
Shankara Sannutha, Sarveshvara Hari
raama raama shri raghu raama raama raam (Narahari..)

Bhaanu Kulesha, BhavaBhaya Naasha
Basura haasa, Bhadra girindra
raama raama shri raghu raama raama raam (Narahari..)

bandhu janaka thripurAndha sAyaka
sItA nAyaka sri raghu nAyaka
raama raama shri raghu raama raama raam (Narahari..)

sundara sridhAra mandhrOddhAra
makuta bhUshana mridhupakshaka hari
nanda nandanA brindhAvana vihArI gOvindha
raama raama shri raghu raama raama raam (Narahari..)
Anandamrutaakarshini
Singer: Paavani Cotah
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=DIuRM7zQCrQ
Video:
pallavi

aanandaa | mrutakarshiNi ||
aanandaa | mrutakarshiNi ||
amrutavarshiNee |
haraadi poojutE shivE bavaani ||
(aanandaa)

samaashTi caraNam

shree nandanaa- | di samrakshiNi ||
shree guruguha jana- | nee ... ||
shree nandanaa- | di samrakshiNi ||
shree guruguha jana- | nee sidroopiNi ||
saananda hrudaya nilayE sadaye |
satya soovrushti hE davEdvaam ||
santatam cintayE amrutEshwaree |
salilam varshaya varshaya varshaya ||
ciTTai Swaram

s,,g ,,mp nSnn ppmg |
s,,p ,,n, ,sgm pmmg ||
sg,m p,gm ,pn, pnSG |
S,,n pmmg s,,S npmg ||
(aanandaa)
Bajrang Baan - Hanuman Stotram
Lyricist: Sant Tulasidas
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=1TI1UjP5Fdg
Video:
॥ Doha ॥
Nishchaya Prema Pratiti Te,Binaya Karai Sanamana।
Tehi Ke Karaja Sakala Shubha,Siddha Karai Hanuman॥

॥ Chaupai ॥
Jaya Hanumanta Santa Hitakari।Suni Lijai Prabhu Araja Hamari॥
Jan Ke Kaja Vilamba Na Kijai।Atura Dauri Maha Sukha Dijai॥

Jaise Kudi Sindhu Wahi Para।Surasa Badana Paithi Bistara॥
Age Jaya Lankini Roka।Marehu Lata Gai Sura Loka॥

Jaya Vibhishana Ko Sukha Dinha।Sita Nirakhi Parama Pada Linha॥
Baga Ujari Sindhu Maham Bora।Ati Atura Yama Katara Tora॥

Akshaya Kumara Mari Sanhara।Luma Lapeti Lanka Ko Jara॥
Laha Samana Lanka Jari Gai।Jaya Jaya Dhuni Sura Pura Maham Bhai॥

Aba Vilamba Kehi Karana Swami।Kripa Karahun Ura Antaryami॥
Jaya Jaya Lakshmana Prana Ke Data।Atura Hoi Dukha Karahun Nipata॥

Jai Giridhara Jai Jai Sukha Sagara।Sura Samuha Samaratha Bhatanagara॥
Om Hanu Hanu Hanu Hanu Hanumanta Hathile।Bairihin Maru Bajra Ki Kile॥

Gada Bajra Lai Bairihin Maro।Maharaja Prabhu Dasa Ubaro॥
Omkara Hunkara Mahaprabhu Dhavo।Bajra Gada Hanu Vilamba Na Lavo॥

Om Hrim Hrim Hrim Hanumanta Kapisa।Om Hum Hum Hum Hanu Ari Ura Shisha॥
Satya Hou Hari Shapatha Payake।Ramaduta Dharu Maru Dhaya Ke॥

Jaya Jaya Jaya Hanumanta Agadha।Dukha Pavata Jana Kehi Aparadha॥
Puja Japa Tapa Nema Achara।Nahin Janata Kachhu Dasa Tumhara॥

Vana Upavana Maga Giri Griha Mahin।Tumare Bala Hama Darapata Nahin॥
Paya Paraun Kara Jori Manavon।Yaha Avasara Aba Kehi Goharavon॥

Jaya Anjani Kumara Balavanta।Shankara Suvana Dhira Hanumanta॥
Badana Karala Kala Kula Ghalaka।Rama Sahaya Sada Pratipalaka॥

Bhuta Preta Pishacha Nishachara।Agni Baitala Kala Marimara॥
Inhen Maru Tohi Shapatha Rama Ki।Rakhu Natha Marajada Nama Ki॥

Janakasuta Hari Dasa Kahavo।Taki Shapatha Vilamba Na Lavo॥
Jai Jai Jai Dhuni Hota Akasha।Sumirata Hota Dusaha Dukha Nasha॥

Charana Sharana Kari Jori Manavon।Yahi Avasara Aba Kehi Goharavon॥
Uthu Uthu Chalu Tohin Rama Duhai।Panya Paraun Kara Jori Manai॥

Om Chan Chan Chan Chan Chapala Chalanta।Om Hanu Hanu Hanu Hanu Hanumanta॥
Om Han Han Hanka Deta Kapi Chanchala।Om San San Sahama Parane Khala Dala॥

Apane Jana Ko Turata Ubaro।Sumirata Hoya Ananda Hamaro॥
Yahi Bajrang Baan Jehi Maro।Tahi Kaho Phira Kauna Ubaro॥

Patha Karai Bajrang Baan Ki।Hanumata Raksha Karai Prana Ki॥
Yaha Bajrang Baan Jo Japai।Tehi Te Bhuta Preta Saba Kampe॥
Dhupa Deya Aru Japai Hamesha।Take Tana Nahin Rahe Kalesha॥

॥ Doha ॥
Prema Pratitin Kapi Bhajai,Sada Dharai Ura Dhyana।
Tehi Ke Karaja Sakala Shubha,Siddha Karai Hanuman॥
Shiva Tandava Stotram
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=2MZ2xZCX1BY
Video:
///// Shiva Shiva Shiva Shanakara /////
Jatatavigalajjala pravahapavitasthale
Galeavalambya lambitam bhujangatungamalikam |
Damad damad damaddama ninadavadamarvayam
Chakara chandtandavam tanotu nah shivah shivam ||

Jata kata hasambhrama bhramanilimpanirjhari
Vilolavichivalarai virajamanamurdhani |
Dhagadhagadhagajjva lalalata pattapavake
Kishora chandrashekhare ratih pratikshanam mama ||


Dharadharendrana ndinivilasabandhubandhura
Sphuradigantasantati pramodamanamanase |
Krupakatakshadhorani nirudhadurdharapadi
Kvachidigambare manovinodametuvastuni ||

Jata bhujan gapingala sphuratphanamaniprabha
Kadambakunkuma dravapralipta digvadhumukhe |
Madandha sindhu rasphuratvagutariyamedure
Mano vinodamadbhutam bibhartu bhutabhartari ||

Sahasra lochana prabhritya sheshalekhashekhara
Prasuna dhulidhorani vidhusaranghripithabhuh |
Bhujangaraja malaya nibaddhajatajutaka
Shriyai chiraya jayatam chakora bandhushekharah ||

Lalata chatvarajvaladhanajnjayasphulingabha
Nipitapajnchasayakam namannilimpanayakam |
Sudha mayukha lekhaya virajamanashekharam
Maha kapali sampade shirojatalamastu nah ||

Karala bhala pattikadhagaddhagaddhagajjvala
Ddhanajnjaya hutikruta prachandapajnchasayake |
Dharadharendra nandini kuchagrachitrapatraka
Prakalpanaikashilpini trilochane ratirmama ||

Navina megha mandali niruddhadurdharasphurat
Kuhu nishithinitamah prabandhabaddhakandharah |
Nilimpanirjhari dharastanotu krutti sindhurah
Kalanidhanabandhurah shriyam jagaddhurandharah ||

Praphulla nila pankaja prapajnchakalimchatha
Vdambi kanthakandali raruchi prabaddhakandharam |
Smarachchidam purachchhidam bhavachchidam makhachchidam
Gajachchidandhakachidam tamamtakachchidam bhaje ||

Akharvagarvasarvamangala kalakadambamajnjari
Rasapravaha madhuri vijrumbhana madhuvratam |
Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam
Gajantakandhakantakam tamantakantakam bhaje ||

Jayatvadabhravibhrama bhramadbhujangamasafur
Dhigdhigdhi nirgamatkarala bhaal havyavat |
Dhimiddhimiddhimidhva nanmrudangatungamangala
Dhvanikramapravartita prachanda tandavah shivah ||

Drushadvichitratalpayor bhujanga mauktikasrajor
Garishtharatnaloshthayoh suhrudvipakshapakshayoh |
Trushnaravindachakshushoh prajamahimahendrayoh
Sama pravartayanmanah kada sadashivam bhajamyaham ||

Nilimpanadanagari kadambamaulamallika
Nigumphanirbharaksaranmadhusnikamanoharah |
Tanotu no manomudam vinodini maharnisam
Parasriyah parampadam tadangajatvisam cayah ||

Prachandavadavanala prabhasubhaprachaarani
Mahashtasiddhikaminijanavahutajalpana |
Vimuktavamalochana vivahakaalikadhvanih
Siveti mantrabhusana jagajjayaya jayatam ||

Namami parvati patim namami jahnavi patim
Namami bhaktavtsalam namami phalalochanam |
Namami chandrasekharam namami dukhamochanam
Tadiya pada pankajam smaramyaham nateswaram ||

Imam hi nityameva muktamuttamottamam stavam
Pathansmaran bruvannaro vishuddhimeti santatam |
Hare gurau subhaktimashu yati nanyatha gatim
Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam ||

Puja vasanasamaye dashavaktragitam
Yah shambhupujanaparam pathati pradoshhe |
Tasya sthiram rathagajendraturangayuktam
Lakshmim sadaiva sumukhim pradadati sambhuh ||

Iti sriravana krtam siva tandava stotram sampurnam ||

Om Namah Shivay!!

Singers :
Rakshitha Ramji, Avyaktha G. Bhat, Sriranjani Balaji, Prakruthi Raghunath, Sarvashri. V. Madhan, Nandana Murali, Shreea Senthil, Bhakti Hiranmayi.

Kuldeep M Pai, H. Sooryanarayanan, Ishaan Pai, Advaith Keshav, Aadith Narayanan
Govardhana Giridhara [ NOT A FULL VERSION ]
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=lU70V01Efog
Video:
Pallavi
Govardhana Giridhara Govinda
Gokula Palaka Paramananda ||

Anupallavi
Sri Vathsankitha Sri Kousthubha Dhara,
Bhavakabhaya Hara Pahi Mukunda ||

Charanam
Pathitha Sura Ripu Paadapa Vrinda, Pavana Charitha Paramrutha Kanda,
Natya Rasothkata Nanabharana, Narayana Theertharchitha Charana ||
Deepanjali
Lyricist: Divya Anilkumar
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=6GNEvNTiwYU
Video:
Anupamamathi Sukha Bhaavam
Amruthamatheetha Sumodam
Shruthilayavirachithamathulitha Geethika Thavakara Veenayilathirasa Cheethalamaay
Devi Bhagyam Saayuujyam

Chandana Raavithilindu Kalebara Deepam
Sumavadana Komalam
Manthramanohara Gandha Sumelitha Haaram
Nava Nalina Mrudula
Vedasaara Sama Lalithagunam Thava Kanakadhaara Vinodam
Vasudha Deeptha Vara Kamaladevi Mama Janani Harini Surabhi

Hariguna Bhava Sevithe Athivimale
Anaghamoraathma Deepamaniyukanee
Thava Modaavesha Jaalam Indrajaalam Shreyam
Suravaadya Ghoshapriye
Varadaana Bhagyaprade
Praramakaruna bhava duritha nivaarini Bhuvanamakhila sukha naamam

Priyakara Vesha Bhooshithe Hari Nilaye
Asulabhamaathma Bodhageethamarulukanee
Thava Leelalola Bhaavam Jeeva Bhaavam Moham
Sthira Sidhi Budhiprade
Jaya Namaghoshapriye
Prakrithi Vikrithi Varamahathi Mahanidhi Charana Kamalamathi Bhaagyam
Panchashat Peetha Roopini
Music: S. Jaykumar
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=_CtmGrXJ9Rk&list=OLAK5uy_nIUL1wI9p3rt6LJmheH-9n3S1jAPfVYfU
Video:
Pallavi
panchashat pITha rUpiNi mAm pAhi shrI rAja rAjEshwari

anupallavi

panchadhA sAkShari pANDyakumAri
padmanAbha sahOdari shaHNkari ( pancha )


Charanam
dEvi jagajjanani chidrUpiNi dEvAdinuta guruguha rUpiNi
dEshakAla pravarttini mahA dEva manOllAsini niraHnjani

Madyama kala
dEvarAjamuni shApavimOchani
dEvagAndhAra rAga tOSiNi
bhAva rAga tALa vishvAsini
bhaktajanapriya phala pradAyini (pancha)
Ayigiri Nandini - Mahishasura Marthini Stotram
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=hgpVWS5r4pE
Video:
Ayi giri nandini, nandhitha medhini,
Viswa vinodhini nandanuthe,
Girivara vindhya sirodhi nivasini,
Vishnu Vilasini Jishnu nuthe,
Bhagawathi hey sithi kanda kudumbini,
Bhoori kudumbini bhoori kruthe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe || 1 ||

Suravara varshini, durdara darshini,
Durmukhamarshani, harsha rathe,
Tribhuvana poshini, Sankara thoshini,
Kilbisisha moshini, ghosha rathe,
Danuja niroshini, Dithisutha roshini,
Durmatha soshini, Sindhu suthe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe || 2 ||

Ayi Jagadambha Madambha, Kadambha,
Vana priya vasini, Hasarathe,
Shikhari siromani, thunga Himalaya,
Srunga nijalaya, madhyagathe,
Madhu Madure, Mdhukaitabha banjini,
Kaitabha banjini, rasa rathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe || 3 ||

Ayi satha kanda, vikanditha runda,
Vithunditha shunda, Gajathipathe,
Ripu Gaja ganda, Vidhaarana chanda,
Paraakrama shunda, mrugathipathe,
Nija bhuja danda nipaathitha khanda,
Vipaathitha munda, bhatathipathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe || 4 ||

Ayi rana durmathaShathru vadhothitha,
Durdhara nirjjara, shakthi bruthe,
Chathura vicharadureena maha shiva,
Duthatkrutha pramadhipathe,
Duritha Dureeha, dhurasaya durmathi,
Dhanava dhutha kruithaanthamathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe || 5 ||

Ayi saranagatha vairi vadhuvara,
Veera varaa bhaya dhayakare,
Tribhuvana masthaka soola virodhi,
Sirodhi krithamala shoolakare,
Dimidmi thaamara dundubinadha mahaa
Mukharikruthatigmakare,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe || 6 ||

Ayi nija huum kruthimathra niraakrutha,
Dhoomra vilochana Dhoomra sathe,
Samara vishoshitha sonitha bheeja,
Samudhbhava sonitha bheejalathe,
Shiva shiva shumbha nishumbhamaha hava,
Tarpitha bhootha pisacha rathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe || 7 ||

Dhanu ranushanga rana kshana sanga,
Parisphuradanga natath katake,
Kanaka pishanga brushathka nishanga,
Rasadbhata shrunga hatavatuke,
Kritha chaturanga bala kshithirangakadath,
Bahuranga ratadhpatuke,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe || 8 ||

Sura Lalanata Tatheyi Tatheyi Tathabhi Nayottama Nrtya Rate
Hasa Vilasa Hulasa Mayi Prana Tartaja Nemita Prema Bhare
Dhimi Kita Dhikkata Dhikkata Dhimi Dhvani Ghora Mrdanga Ninada Late
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramyaka Pardini Shaila Suthe || 9 ||

Jaya Jaya hey japya jayejaya shabda,
Parastuti tatpara vishvanute,
Bhana Bhanabhinjimi bhingrutha noopura,
Sinjitha mohitha bhootha pathe,
Nadintha nataartha nadi nada nayaka,
Naditha natya sugaanarathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe || 10 ||

Ayi sumana sumana,
Sumana sumanohara kanthiyuthe,
Sritha rajani rajani rajani,
Rajaneekaravakthra vruthe,
Sunayana vibhramarabhrama,
Bhramarabrahmaradhipadhe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe || 11 ||

Sahitha maha hava mallama hallika,
Mallitharallaka mallarathe,
Virachithavallika pallika mallika billika,
Bhillika varga Vruthe,
Sithakruthapulli samulla sitharuna,
Thallaja pallava sallalithe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe || 12 ||

Avirala ganda kalatha mada medura,
Matha matanga rajapathe,
Tribhuvana bhooshana bhootha kalanidhi,
Roopa payonidhi raja suthe,
Ayi suda thijjana lalasa manasa,
Mohana manmatha raja suthe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe || 13 ||

Kamala dalaamala komala kanthi,
Kala kalithaamala bala lathe,
Sakala vilasa Kala nilayakrama,
Keli chalathkala hamsa kule,
Alikula sankula kuvalaya mandala,
Mauli miladh bhakulalikule,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe || 14 ||

Kara murali rava veejitha koojitha,
Lajjitha kokila manjumathe,
Militha pulinda manohara kunchitha,
Ranchitha shaila nikunjakathe,
Nija guna bhootha maha sabari gana,
Sathguna sambrutha kelithale,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe || 15 ||

Kati thata peetha dukoola vichithra,
Mayuka thiraskrutha Chandra ruche,
Pranatha suraasura mouli mani sphura,
Damsula sannka Chandra ruche,
Jitha kanakachala maulipadorjitha,
Nirbhara kunjara kumbhakuche,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe || 16 ||

Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika,
Sarakaraika nuthe,
Krutha sutha tharaka sangaratharaka,
Sangaratharaka soonu suthe,
Suratha Samadhi samana Samadhi,
Samadhi Samadhi sujatharathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe || 17 ||

Padakamalam karuna nilaye varivasyathi,
yo anudhinam sa shive,
Ayi kamale kamala nilaye kamala nilaya
Sa katham na bhaveth,
Thava padameva param ithi
Anusheelayatho mama kim na shive,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe || 18 ||

Kanakala sathkala sindhu jalairanu
Sinjinuthe guna ranga bhuvam,
Bhajathi sa kim na Shachi kucha kumbha
Thati pari rambha sukhanubhavam,
Thava charanam saranam kara vani
Nataamaravaaninivasi shivam,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe || 19 ||

Thava Vimalendu kulam vadnedumalam
Sakalayananu kulayathe,
Kimu puruhootha pureendu mukhi
Sumukhibhee rasou vimukhi kriyathe,
Mama thu matham shivanama dhane
Bhavathi krupaya kimu na kriyathe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini, Ramya kapardini, shaila Suthe || 20 ||

Ayi mai deena dayalu thaya krupayaiva
Thvaya bhavthavyam ume,
Ayi jagatho janani kripayaa asi
thatha anumithasi rathe
Na yaduchitham atra bhavathvya rari kurutha,
durutha pamapakarute
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe || 21 ||
Govardhana Giridhara
Singer: Spoorthi Rao
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=DcdCRXfyRUA
Video:
--LYRICS WITH MEANING---
pallavi
gOvardhana giridhara gOvinda gOkulapAlaka paramAnanda

(Oh Govinda who lifted Govardhana mountain,
Oh Divine joy who took care of Gokula)

anupallavi
shrI vatsAnkita shrI kaustubha dhara pAvaka bhayahara pAhi mukunda

(Oh God who had Sri Vathsa on him and wears the Kausthubha,
Please destroy fears of good people and protect me Mukunda)

charanam
pATita suraripu pAdapa brnda pAvana carita parAmrta kanda
nATya rasOtkaTa nAnAbharaNa nArAyaNa tIrhArcita caraNa

(He who felled the enemy of devas using a cluster of trees,
He who has a nectar like story which is holy all over the world,
He who is interested in dancing and wears various ornaments,
He whose feet has been sung about by Narayana Theertha)
Gopala Gokula Vallabhipriya
Singer: Rahul Vellal
Lyricist: Sant Tulasidas
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=LJ80DxHzvrU
Video:
Lyrics with Meaning
==============
Pallavi
=======
Gopāla gokula vallabhī priya, Gopa Gosuta vallabham
Charaṇāravindam Ahaṃ Bhaje, Bhajanīya Sura-muni-durlabham ||

O Gopala! Beloved of the damsels of Gokula! Lord of the cowherds, cows and calves!
I worship his lotus feet, which even the Devas and the Rishis find difficult of attainment!

Anupallavi
==========
Ghana śhyāma Kāma Aneka Chhavi, Lokābhirāma Mano-haram
Kiñjalka-vasana Kiśhora Mūrati, Bhūri Guṇa Karuṇākaram ||

The one with darkish blue complexion, Who has the splendour of countless cupids, Who delights the worlds
Who is so beautiful as to attract the minds of all, Who wears yellow silken cloth, Who is endowed with many good qualities and Who is most compassionate
(I worship his lotus feet)

Charana
=======
kacha kuṭila Sundara tilaka bhrū, Rākā mayaṅka samānanam
Apaharaṇa tulasīdāsa trāsa, Vihāra Vṛindākānanam ||

He, Who has curly hair, a beautiful Tilak, charming eye-brows and a face equal to the full moon
Who destroys the fears of Tulsidas and Who sports in the forests of Vrindavan
(I worship his lotus feet)