People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 25 *

Narayana Narayana Jai Jai Govinda Hare
Tag: bhajan
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=a2oXxHCmw9w
Video:
Narayana Narayana Jai Jai Govinda Harey[ Om ]
Narayana Narayana Jai Jai Gopala Harey
Narayana Narayana Jai Jai Govinda Harey[ Om ]
Narayana Narayana Jai Jai Gopala Harey

Govinda Harey Gopala Harey
Govinda Harey Jai Jai Gopala Harey

Narayana Narayana Narayana Narayana Narayana
Rama Ram Sri Rama Ram
Music: Devotional
Lyricist: Devotional
Tag: bhajan
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=IdPGzBx6yUE
Video:
Rama Ram Sri Rama Ram
Jai Rama Ram Sri Rama Rama

Sri Rama Rama Rama Rama Ram
Sringara Rama Rama Rama Ram

Sringara Rama Ram Manobhi Rama Ram
Manobhi Rama Rama Rama Ram
Atmabhi Rama Rama Rama Ram

Atmabhi Rama Ram Ananta Rama Ram
Ananta Rama Rama Rama Ram
Ayodhya Rama Rama Rama Ram

Ayodhya Rama Ram Kodanda Rama Ram
Kodanda Rama Rama Rama Ram
Kalyana Rama Rama Rama Ram

Kalyana Rama Ram Karunya Rama Ram

Sri Rama Rama Rama Rama Ram
Sringara Rama Rama Rama Ram
rāma rāma jaya raghukulatilaka
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=WiPIjZhlZHY
Video:
Pallavi
rāma rāma jaya raghukulatilaka
rāma rāma jaya daśarathatanaya

Anupallavi
rāma rāma munijanaśaraṇa
rāma rāma bhavabhayaharaṇa
rāma rāma yatinutacaraṇa
natadarahara ditisutavidalana

Charanam 1
rāmaṃ sadārāmaṃ mudā
maraṇaharaṇaṃ śubhadacaraṇam
śyāmaṃ guṇagrāmaṃ bhajē
vibudhavinutaṃ vimalacaritam

lambēya tām ambēritām
lambēya vāgambēritāṃ
sapadi bhajatām abhayavaradām
rāmābhidhāṃ bōdhātmikām
aulasukhacitimamalatara vara

Charanam 2
tām aviratacitiramaṇatām
avinatamativiralasadyuktiṃ
cidvyaktiṃ vidbhaktiṃ ca tvaṃ pradiśa

samatāṃ yatāṃ satāṃ sadā
bhavatāvitā sthitā mudā
mama cāvyatāṃ sadā mudā
para garahara jaya jaya raghuvara

rāmanāmarasaratajagadabhirāma
rāma kavikulasukhatamadhāmarāma
śubhatamapadi vicarāma
rāma vayamatha nitarām

dāntāṃ tāntāṃ tāṃ
kāntāṃ saṃśāntāṃ
natabharaṇa
rāma rāma tilaka

sītāṃ bhītāṅgām
nītāṃ saṃvītāṃ
kila papitha
rāma rāma kulatilaka

rāma kāmadāmadamaka tāṃ
śamadamayutasamatāṃ
diśa ramaṇa
Aruna Rama Sri Guru Deva
Music: Bhajan
Lyricist: Bhajan
Album: Guru Bhajans
Tag: bhajan
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=XSXDXq_CJl8
Video:
Aruna Ramana Sri Guru Deva
Shesha Ramana Sadguru Deva [ Aruna Ramana ... ]
Bhava Bhaya Harana Sri Sai Deva
Sri Sai Deva Sri Sai Deva [ Bhava Bhaya ... ]
Guru Hai Sath Chith Ananda Deva
Ananda Deva Sri Sai Deva

Meaning :
O Lord Sai, the divine Preceptor, You are the one who protects us from fear and worldly miseries. You are the embodiment of existence, awareness and bliss. You are verily Lord Arunachaleshwara (Shiva) who enlightened Saint Ramana and His Preceptor Saint Seshadri Swamigal.
Rudrashtakam
Singer: Rahul Vellal
Music: Sai Madhukar
Lyricist: Sant Tulasidas
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=GJZjbtjCYhw
Video:
Nama misha mishana-nirvana rupam
vibhum vyapakam brahma-veda-svaroopam
nijam nirgunam nirvikalpam niriham
chidakasha makasha-vasam bhaje ham

nirakara monkara-moolam turiyam
gira gnana gotita misham girisham
karalam maha-kala-kalam krpalam
gunagara samsara param nato ham

tusha radri-sankasha-gauram gabhiram
manobhuta-koti prabha sri sariram
sphuran mauli-kallolini-charu-ganga
lasad-bhala-balendu kanthe bhujanga

chalatkundalam bhru sunetram visalam
prasanna-nanam nila-kantham dayalam
mrgadhisa charmambaram mundamalam
priyam sankaram sarvanatham bhajami

pracandam prakrstam pragalbham paresham
akhandam ajam bhanukoti-prakasam
trayah-shula-nirmulanam shula-panim
bhaje ham bhavani-patim bhava-gamyam

kalatitata-kalyana-kalpanta-kari
sada sajjana-nanda-data purarih
chidananda-sandoha-mohapahari
prasida praslda prabho manmatharih

na yavad umanatha-padaravindam
bhajantiha loke pareva naranam
na tavat-sukham shanti-santapa-nasham
praslda prabho sarva bhuta-dhivasam

na janami yogam japam naiva pujam
nato ham sada sarvada sambhu tubhyam
jara janma-duhkhaugha tatapya manam
prabho pahi apan-namamisha shambho.
Vishweswara Darshan Kar
Singer: Rahul Vellal
Music: Devotional
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=mHy8k3LJPFg
Video:
pallavi - sthayi
vishvEshvar darsan kar cal man tum kAsI

antara 1
vishvEshvara darsan jab kInhO bahu prEma sahit
kAtE karuNa nidhAn janan maraNa phAsI

antara 2
bahtI jinkI purI mO gangA pay kE samAn vA kE taT ghAt ghAt bhar rahE sanyAsI

antara 3
bhasma ang bhuj trishUl ur mE lasE nAg mAl girijA ardhang dharE tribhuvan jin dAsI

antara 4
padmanAbh kamalanayan trinayan shambhu mahEsh bhaj lE in dO svarUp rahiyE avinAshI
Shambhu Natanam - Nataraja Stotram
Lyricist: Sant Patanjali
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=aopCCxY2UBA
Video:
sadañcita mudañcita nikuñcitapadaṁ jhalajhalaṁ calitamañjukaṭakaṁ
patañjali dr̥gañjanamanañjanamacañcalapadaṁ jananabhañjanakaram |
kadambarucimambaravasaṁ paramamambudakadambaka viḍambaka galaṁ
cidambudhimaṇiṁ budhahr̥dambujaraviṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 1 ||

haraṁ tripurabhañjanamanantakr̥takaṅkaṇamakhaṇḍadayamantarahitaṁ
viriñcisurasaṁhatipurandhara vicintitapadaṁ taruṇacandramakuṭam |
paraṁ pada vikhaṇḍitayamaṁ bhasitamaṇḍitatanuṁ madanavañcanaparaṁ
cirantanamamuṁ praṇavasañcitanidhiṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 2 ||

avantamakhilaṁ jagadabhaṅga guṇatuṅgamamataṁ dhr̥tavidhuṁ surasari-
-ttaraṅga nikurumba dhr̥ti lampaṭa jaṭaṁ śamanadambhasuharaṁ bhavaharam |
śivaṁ daśadigantaravijr̥mbhitakaraṁ karalasanmr̥gaśiśuṁ paśupatiṁ
haraṁ śaśidhanañjayapataṅganayanaṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 3 ||

anantanavaratnavilasatkaṭakakiṅkiṇi jhalaṁ jhalajhalaṁ jhalaravaṁ
mukundavidhihastagatamaddala layadhvani dhimiddhimita nartanapadam |
śakuntaratha barhiratha nandimukha dantimukha bhr̥ṅgiriṭisaṅghanikaṭaṁ bhayaharam
sanandasanakapramukhavanditapadaṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 4 ||

anantamahasaṁ tridaśavandyacaraṇaṁ munihr̥dantara vasantamamalaṁ
kabandha viyadindvavani gandhavaha vahni makhabandhu ravi mañjuvapuṣam |
anantavibhavaṁ trijagadantaramaṇiṁ trinayanaṁ tripurakhaṇḍanaparaṁ
sanandamunivanditapadaṁ sakaruṇaṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 5 ||

acintyamalibr̥ndarucibandhuragalaṁ kurita kunda nikurumba dhavalaṁ
mukunda surabr̥nda balahantr̥ kr̥tavandana lasantamahikuṇḍaladharam |
akampamanukampitaratiṁ sujanamaṅgalanidhiṁ gajaharaṁ paśupatiṁ
dhanañjayanutaṁ praṇatarañjanaparaṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 6 ||

paraṁ suravaraṁ puraharaṁ paśupatiṁ janita dantimukha ṣaṇmukhamamuṁ
mr̥ḍaṁ kanakapiṅgalajaṭaṁ sanakapaṅkajaraviṁ sumanasaṁ himarucim |
asaṅghamanasaṁ jaladhi janmagaralaṁ kabalayantamatulaṁ guṇanidhiṁ
sanandavaradaṁ śamitaminduvadanaṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 7 ||

ajaṁ kṣitirathaṁ bhujagapuṅgavaguṇaṁ kanakaśr̥ṅgidhanuṣaṁ karalasa-
-tkuraṅga pr̥thuṭaṅkaparaśuṁ rucira kuṅkumaruciṁ ḍamarukaṁ ca dadhatam |
mukunda viśikhaṁ namadavandhyaphaladaṁ nigamabr̥ndaturagaṁ nirupamaṁ
sacaṇḍikamamuṁ jhaṭitisaṁhr̥tapuraṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 8 ||

anaṅgaparipanthinamajaṁ kṣitidhurandharamalaṁ karuṇayantamakhilaṁ
jvalantamanalandadhatamantakaripuṁ satatamindrasuravanditapadam |
udañcadaravindakulabandhuśatabimbaruci saṁhati sugandhi vapuṣaṁ
patañjalinutaṁ praṇavapañjaraśukaṁ paracidambaranaṭaṁ hr̥di bhaja || 9 ||

iti stavamamuṁ bhujagapuṅgava kr̥taṁ pratidinaṁ paṭhati yaḥ kr̥tamukhaḥ
sadaḥ prabhupadadvitayadarśanapadaṁ sulalitaṁ caraṇaśr̥ṅgarahitam |
saraḥ prabhava sambhava haritpati haripramukha divyanuta śaṅkarapadaṁ
sa gacchati paraṁ na tu janurjalanidhiṁ paramaduḥkhajanakaṁ duritadam || 10 ||

iti śrīpatañjalimuni praṇītaṁ caraṇaśr̥ṅgarahita naṭarāja stotram ||
Nada Vindu Kaladee Namo Nama
Lyricist: Arunagirinathar
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=zOnzSZvYIiQ
Video:
Nada Vindu Kaladee Namo Nama
Veda Manthra Swarupa Namo Nama
Gynana Panditha Swamy Namo Nama
Vegu Kodi

Nama Sambu Kumara Namo Nama
Bhoga Anthari Bala Namo Nama
Naga Banda Mayura Namo Nama
Para Surar

Chetha Danda Vinoda Namo Nama
Geetha Kinkini Pada Namo Nama
Dheera Sambrama Veera Namo Nama
Giri Raja

Deepa Mangala Jyothi Namo Nama
Thuya Ambala Leela Namo Nama
Deva Kunjari Paha Namo Nama
Arul Tharai

Ithalum Pala Kolala Pojaiyum
Othalum Guna Achara Nithiyum
Īramum Guru Sirpatha Sevaiyum
Maravada

Elthalam Pugal Kaverial Vilai
Choza Mandala Mithe Manohara
Raja Gambira Nadalum Nayaka
Vayalura

Adaram Payil Arorar Thozhamy
Serthal Kondavarode Munalinil
Adal Vembari Mitheri Makayi-lail
Eagi

Adhi Andhavula Asu Padiya
Cherar Konguvai Kavur Nanadadhil
Avinan Kudi Vazhvana Devargal
Perumale!

Deepa Mangala Jyothi Namo Nama
Thuya Ambala Leela Namo Nama
Deva Kunjari Paha Namo Nama
Arul Tharai
Sri Ramaraksha Stotram
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=CB-nnfEM3OY
Video:
ōṃ asya śrī rāmarakṣā stōtramantrasya
budhakauśika ṛṣiḥ
śrī sītārāma chandrōdēvatā
anuṣṭup Chandaḥ
sītā śaktiḥ
śrīmad hanumān kīlakam
śrīrāmachandra prītyarthē rāmarakṣā stōtrajapē viniyōgaḥ ॥

dhyānam
dhyāyēdājānubāhuṃ dhṛtaśara dhanuṣaṃ baddha padmāsanasthaṃ
pītaṃ vāsōvasānaṃ navakamala daḻasparthi nētraṃ prasannam ।
vāmāṅkārūḍha sītāmukha kamalamilallōchanaṃ nīradābhaṃ
nānālaṅkāra dīptaṃ dadhatamuru jaṭāmaṇḍalaṃ rāmachandram ॥

stōtram
charitaṃ raghunāthasya śatakōṭi pravistaram ।
ēkaikamakṣaraṃ puṃsāṃ mahāpātaka nāśanam ॥ 1 ॥

dhyātvā nīlōtpala śyāmaṃ rāmaṃ rājīvalōchanam ।
jānakī lakṣmaṇōpētaṃ jaṭāmukuṭa maṇḍitam ॥ 2 ॥

sāsitūṇa dhanurbāṇa pāṇiṃ naktaṃ charāntakam ।
svalīlayā jagattrātu māvirbhūtamajaṃ vibhum ॥ 3 ॥

rāmarakṣāṃ paṭhētprājñaḥ pāpaghnīṃ sarvakāmadām ।
śirō mē rāghavaḥ pātu phālaṃ (bhālaṃ) daśarathātmajaḥ ॥ 4 ॥

kausalyēyō dṛśaupātu viśvāmitrapriyaḥ śṛtī ।
ghrāṇaṃ pātu makhatrātā mukhaṃ saumitrivatsalaḥ ॥ 5 ॥

jihvāṃ vidyānidhiḥ pātu kaṇṭhaṃ bharatavanditaḥ ।
skandhau divyāyudhaḥ pātu bhujau bhagnēśakārmukaḥ ॥ 6 ॥

karau sītāpatiḥ pātu hṛdayaṃ jāmadagnyajit ।
madhyaṃ pātu kharadhvaṃsī nābhiṃ jāmbavadāśrayaḥ ॥ 7 ॥

sugrīvēśaḥ kaṭiṃ pātu sakthinī hanumat-prabhuḥ ।
ūrū raghūttamaḥ pātu rakṣaḥkula vināśakṛt ॥ 8 ॥

jānunī sētukṛt-pātu jaṅghē daśamukhāntakaḥ ।
pādau vibhīṣaṇaśrīdaḥ pātu rāmōkhilaṃ vapuḥ ॥ 9 ॥

ētāṃ rāmabalōpētāṃ rakṣāṃ yaḥ sukṛtī paṭhēt ।
sa chirāyuḥ sukhī putrī vijayī vinayī bhavēt ॥ 10 ॥

pātāḻa-bhūtala-vyōma-chāriṇa-śchadma-chāriṇaḥ ।
na draṣṭumapi śaktāstē rakṣitaṃ rāmanāmabhiḥ ॥ 11 ॥

rāmēti rāmabhadrēti rāmachandrēti vā smaran ।
narō na lipyatē pāpairbhuktiṃ muktiṃ cha vindati ॥ 12 ॥

jagajjaitraika mantrēṇa rāmanāmnābhi rakṣitam ।
yaḥ kaṇṭhē dhārayēttasya karasthāḥ sarvasiddhayaḥ ॥ 13 ॥

vajrapañjara nāmēdaṃ yō rāmakavachaṃ smarēt ।
avyāhatājñaḥ sarvatra labhatē jayamaṅgaḻam ॥ 14 ॥

ādiṣṭavān-yathā svapnē rāmarakṣāmimāṃ haraḥ ।
tathā likhitavān-prātaḥ prabuddhau budhakauśikaḥ ॥ 15 ॥

ārāmaḥ kalpavṛkṣāṇāṃ virāmaḥ sakalāpadām ।
abhirāma-strilōkānāṃ rāmaḥ śrīmān sa naḥ prabhuḥ ॥ 16 ॥

taruṇau rūpasampannau sukumārau mahābalau ।
puṇḍarīka viśālākṣau chīrakṛṣṇājināmbarau ॥ 17 ॥

phalamūlāśinau dāntau tāpasau brahmachāriṇau ।
putrau daśarathasyaitau bhrātarau rāmalakṣmaṇau ॥ 18 ॥

śaraṇyau sarvasattvānāṃ śrēṣṭhau sarvadhanuṣmatām ।
rakṣaḥkula nihantārau trāyētāṃ nō raghūttamau ॥ 19 ॥

ātta sajya dhanuṣā viṣuspṛśā vakṣayāśuga niṣaṅga saṅginau ।
rakṣaṇāya mama rāmalakṣaṇāvagrataḥ pathi sadaiva gachChatām ॥ 20 ॥

sannaddhaḥ kavachī khaḍgī chāpabāṇadharō yuvā ।
gachChan manōrathānnaścha (manōrathōsmākaṃ) rāmaḥ pātu sa lakṣmaṇaḥ ॥ 21 ॥

rāmō dāśarathi śśūrō lakṣmaṇānucharō balī ।
kākutsaḥ puruṣaḥ pūrṇaḥ kausalyēyō raghūttamaḥ ॥ 22 ॥

vēdāntavēdyō yajñēśaḥ purāṇa puruṣōttamaḥ ।
jānakīvallabhaḥ śrīmānapramēya parākramaḥ ॥ 23 ॥

ityētāni japēnnityaṃ madbhaktaḥ śraddhayānvitaḥ ।
aśvamēdhādhikaṃ puṇyaṃ samprāpnōti na saṃśayaḥ ॥ 24 ॥

rāmaṃ dūrvādaḻa śyāmaṃ padmākṣaṃ pītavāsasam ।
stuvanti nābhi-rdivyai-rnatē saṃsāriṇō narāḥ ॥ 25 ॥

rāmaṃ lakṣmaṇa pūrvajaṃ raghuvaraṃ sītāpatiṃ sundaram
kākutsthaṃ karuṇārṇavaṃ guṇanidhiṃ viprapriyaṃ dhārmikam ।
rājēndraṃ satyasandhaṃ daśarathatanayaṃ śyāmalaṃ śāntamūrtim
vandē lōkābhirāmaṃ raghukula tilakaṃ rāghavaṃ rāvaṇārim ॥ 26 ॥

rāmāya rāmabhadrāya rāmachandrāya vēdhasē ।
raghunāthāya nāthāya sītāyāḥ patayē namaḥ ॥ 27 ॥

śrīrāma rāma raghunandana rāma rāma
śrīrāma rāma bharatāgraja rāma rāma ।
śrīrāma rāma raṇakarkaśa rāma rāma
śrīrāma rāma śaraṇaṃ bhava rāma rāma ॥ 28 ॥

śrīrāma chandra charaṇau manasā smarāmi
śrīrāma chandra charaṇau vachasā gṛhṇāmi ।
śrīrāma chandra charaṇau śirasā namāmi
śrīrāma chandra charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ॥ 29 ॥

mātā rāmō mat-pitā rāmachandraḥ
svāmī rāmō mat-sakhā rāmachandraḥ ।
sarvasvaṃ mē rāmachandrō dayāḻuḥ
nānyaṃ jānē naiva jānē na jānē ॥ 30 ॥

dakṣiṇē lakṣmaṇō yasya vāmē cha (tu) janakātmajā ।
puratō mārutiryasya taṃ vandē raghunandanam ॥ 31 ॥

lōkābhirāmaṃ raṇaraṅgadhīraṃ
rājīvanētraṃ raghuvaṃśanātham ।
kāruṇyarūpaṃ karuṇākaraṃ taṃ
śrīrāmachandraṃ śaraṇyaṃ prapadyē ॥ 32 ॥

manōjavaṃ māruta tulya vēgaṃ
jitēndriyaṃ buddhimatāṃ variṣṭam ।
vātātmajaṃ vānarayūtha mukhyaṃ
śrīrāmadūtaṃ śaraṇaṃ prapadyē ॥ 33 ॥

kūjantaṃ rāmarāmēti madhuraṃ madhurākṣaram ।
āruhyakavitā śākhāṃ vandē vālmīki kōkilam ॥ 34 ॥

āpadāmapahartāraṃ dātāraṃ sarvasampadām ।
lōkābhirāmaṃ śrīrāmaṃ bhūyōbhūyō namāmyaham ॥ 35 ॥

bharjanaṃ bhavabījānāmarjanaṃ sukhasampadām ।
tarjanaṃ yamadūtānāṃ rāma rāmēti garjanam ॥ 36 ॥

rāmō rājamaṇiḥ sadā vijayatē rāmaṃ ramēśaṃ bhajē
rāmēṇābhihatā niśācharachamū rāmāya tasmai namaḥ ।
rāmānnāsti parāyaṇaṃ parataraṃ rāmasya dāsōsmyahaṃ
rāmē chittalayaḥ sadā bhavatu mē bhō rāma māmuddhara ॥ 37 ॥

śrīrāma rāma rāmēti ramē rāmē manōramē ।
sahasranāma tattulyaṃ rāma nāma varānanē ॥ 38 ॥

iti śrībudhakauśikamuni virachitaṃ śrīrāma rakṣāstōtraṃ sampūrṇam ।

śrīrāma jayarāma jayajayarāma ।
Innu Dayabarade
Singer: Spoorthi Rao
Music: S. Jaykumar
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=OJWwErdUXwM
Video:
InnU dayabArade dAsana mEle
pannaga shayana srI parama purusha hariyE

nAnA dEshagaLalli nAnA kAlagaLalli
nAnA yOnigaLalli nalidupuTTi
nAnu nannaduyemba naraka doLage biddu
nInE gatiyendu nambida dAsana mEle

mAnO vAkkayadinda dADida karmagaLelle
dAnavAntaka ninnage dAnavittE
Enu mADidarEnu prANa ninnadu svAmi
srI nAtha purandara viTTala dAsana mEle
Manasa Bhajare Guru Charanam
Music: Bhajan
Lyricist: Bhajan
Album: Guru Bhajans
Tag: bhajan
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=_GwNlL5YdZU
Video:
Manasa Bhajare Guru Charanam
Sai Charanam Pranamamyaham
Sathya Sai Charanam Pranamamyaham
Nirmala Hrudaya Virajitha Charanam
Sakala Charachara Vyapaka Charanam
Bhava Sagara Uddharaka Charanam
Sai Charanam Pranamamyaham
Sathya Sai Charanam Pranamamyaham
Amba Stavam
Singer: 9 Ambas
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=O_0PVXI4RJ0
Video:
Singers : Rakshitha Ramji, Mathangi Kailashnath, Sriranjani Balaji, Sreenidhi Kalyanasundaram, Amirtha Saghana, Avyaktha Bhat, Sreshta, Prakruthi Raghunath, Ashmita Shree.

Stanza 1 :
vandēhantēnantē supadara -
vindē vindē śantē nijasukha -
kandēmandē spandē śubhakari
bahudayahṛdayayutē

māyēmēyē līyē purahara -
jāyējēyē jñēyē nanu bhava -
dīyē dhyēyēbhyēyē nirupama -
padi hṛdi mṛditamṛtē

Stanza 2
rundhē hatanatabandhē mama hṛdayantē smitajitakundē
amalatararūpēpāpē dīpē bhavakūpē patitaṃ vyathitaṃ
dēvi samuddhara karuṇājalarāśē suruciravēṣē

Stanza 3
dhīrē vīrē śūrē sadamṛta -
dhārē tārēsārē bata bhava -
kārāgārē ghōrē nipatita -
mava śiśumatulabalē

ambālambē lambōdarapari -
pālē bālē kālē khalujaga -
dīśē dhīśēnīśē hṛdi śiva -
manumanudinamamalē

Stanza 4
śiṣṭahitaiṣiṇi duṣṭavināśini
kaṣṭavibhēdini dṛṣṭivinōdini
saṅkaṭakaṇṭakabhindanakuśalakalē sakalē sabalē
śraddhābaddhē nyastābhayahastē suragaṇavinutē

Stanza 5
śrēṣṭhē prēṣṭhē jyēṣṭhē himagiri -
puṣṭē juṣṭē tiṣṭhē: śivapari -
niṣṭhē spaṣṭē hṛṣṭē mama hṛdi
munijananutimuditē

ādyē vēdyē vaidyē trijagati
rāmē vāmē śyāmē kuru karu -
ṇāntē dāntē śāntē bhayahara -
bhagavati sati śivadē
.............................................
Giriraja Sutha Thanaya
Music: S. Jaykumar
Lyricist: St. Thyagaraja
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=oAQmGsg7VKo
Video:
Pallavi
Giriraja suthaa thanaya-sadaya

Anupallavi
Sura raja mukharchitha pada yuga,
Paripalayamaam , ibharaja mukha

Charanam
Gana Nadha parathpara Sankara,
Agama vari nidhi , rajanee karaa,
Phani raja Kankana, vighna niva-,
Rana, sambhava Sri Thyagaraja nutha.
Adivo Alladivo
Singer: Rahul Vellal
Music: S. Jaykumar
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=7PlZCSfrUJ0
Video:
adivo alladivo shreeharivaasamu
padivela sheshula padagalamayamu ||

ade venkataachala makhilonnathamu
adivo brahmaadula kapuroopamu |
adivo nithya nivaasa makhilamunulaku
ade choodudu, ade mrokkudu
ade choodu dade mrokkudaanandamayamu ||

chengatanalladivo sheshaachalamu
ninginunna devathala nijavaasamu |
mungita nalladivo moolanunna dhanamu
bhangaaru sikharaala bahu brahmamayamu ||

kaivalyapadamu venkatanagamadivo
shreevenkataapathiki sirulainavi |
bhaavimpa sakala sampadaroopa madivo
paavanamulakella paavanamayamu ||
Anthayu Neeve Hari Pundarikaksha
Singer: Rahul Vellal
Music: S. Jaykumar
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=ku-iwNmP2Xc
Video:
Pallavi:
Anthayu neeve hari pundareekaaksha
chenthanaaku neeve Sreeraghuraama
Anthayu neeve hari pundareekaaksha

Charanam1:
Kulamunu neeve govindudaa naa
Kalimiyu neeve karunaanidhi
Talapunu neeve dharaneedhara naa
Nelavunu neeve neerajanaabha

Charanam2:
Tanuvunu neeve daamodara naa
Manikiyu neeve madhusoodana
Vinikiyu neevae vitthaludaa naa
Venakamundu neevae vishnu daevudaa

Charanam3:
Puttugu neeve purushotta ma
Kona nattanadumu neeve naaraayana
Ittae Sree Venkateshwarudaa naaku
Nettana gathi inka neeve neeve
Vinayaka Ninnu Vina
Singer: Rahul Vellal
Music: S. Jaykumar
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=2v6N9G6Eydc
Video:
Pallavi :
Vinayaka ninnu vina brochuthakku,
Vere evarura, Vigna Raja

Anupallavi :
Anadha rakshaka neeve kaada,
Aadarinchi nannu brova Radha.

Charanam :
Saraseeruha , aruna , yuga charana,
Satatamu srita jana sankata harana,
Parama krupa sagara vara suguna,
Palitha jana gopaladasanutha.
Rama Doot Hanuman
Singer: Rahul Vellal
Music: Rahul Vellal
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=2YMzbrYdWd4
Video:
/////// SRI RAMA RAMA SRI RAMA RAMA SRI RAM JAI SRI RAM ///////


Veer Parakrami Bhakta Shiromani, Ramdoot Hanuman
Ghor kaliyug mein sabko dete ho
Bhakti Shakti Yukti Mukti, Tumhi

/////// SRI RAMA RAMA SRI RAMA RAMA SRI RAM JAI SRI RAM ///////

Shree Ram ka sharan liya hain tumne
Sursa ko prasanna kiya hain tumne
Sita ka vishwas kamaya tumne
Lanka ko bhasm kiya hain tumne

/////// SRI RAMA RAMA SRI RAMA RAMA SRI RAM JAI SRI RAM ///////

Mangal Murti tumho sabke pyaare
Tere rom rom mein baste hain Ram dulaare
Hey Mahaveer, tum karo kalyan sabka
Darr mita do Bajrang Bali tum sabka

/////// SRI RAMA RAMA SRI RAMA RAMA SRI RAMA RAMA SRI RAM ///////
/////// JAI SRI RAM ///////
Vasudaiva Kutumbakam - Tilang
Lyricist: V. Sadasivan
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=RzLBod-bhig
Video:
jagadēva kuṭumbakam vasudhaiva kuṭumbakam

yēṣāmatiśarmadā sarvān prati sarvadā garvādyatidūragā bhāntī hṛdayē dayā ।
tēṣāmamalātmanāṃ yātā vasudhāmbatāṃ pitṛtāṃ gatamambaraṃ jagadēva kuṭumbakam ॥ 1 ||

jātyādiṣu ḍambaraṃ hitvā viśvambharam paśyan samavīkṣaṇaḥ sañcara suvicakṣaṇa ।
cintaya hṛdi śaṅkaraṃ santatamabhayaṅkaram gatabhēdaviḍambakaṃ vasudhaiva kuṭumbakam || 2 ||

jahatāmasamānatāṃ jagatāṃ vahatāṃ mudāṃ hṛdayē sakalātmatām smaratāṃ caratāṃ satām ।
satataṃ śubhakāriṇāṃ bhayaśōkanivāriṇāṃ sakalēṣvanukampayā jagadēti kuṭumbatām ॥ 3 ||

Meaning:
The World itself is one family! The entire Earth is one family!

Those whose hearts incessantly exude compassion that confers happiness towards everyone at all times and is afar from pride and the like; for such immaculate souls, Earth unfurls as the mother and the Sky unfolds as the father. This World becomes one family, thus!

O capable one! Having discarded the entanglement or pride in castes and the likes, beholding the all-sustaining Lord Vishnu in your heart, travel ahead with equal-mindedness. Meditate in your heart, upon Lord Shiva, the bestower of eternal fearlessness, the One who has renounced all sorts of differences and contempt. Thus, the entire Earth becomes one family (free of contempt and conflicts)!

Those who relinquish inequalities and only spread cheer to the world, those who consider all living beings as ‘Atman’ in their hearts; (Those who) Incessantly extend auspiciousness and resolve the fear and misery of others, and trot the globe like virtuous people, they extend their compassion to everyone by which the entire World becomes their family!
Varamahaneeya Suruchiraroopa
Singer: Sai Students
Music: Devotional
Lyricist: Devotional
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=2g-cO3e_Kh0
Video:
Varamahaneeya Suruchiraroopa Paramaananda Baba
Nirmalaroopa Karmamu Baapi Marmamu Bodhinchu

Baala Krishudavo Phaalanetraduvo Alaraghuraamudavo Teliyaa
Velayaga Mahimala Joopumu Baba Velayideraa Swami

Bhaktula Manasu Nikkamu Telisi Vegacherchu Nee Paadambu
Bhaktito Bhajanal Baaguga Salipi Sevintumuraa Ninnu

Nee Pai Bhakti Tappakaa Maaku Pakka Yanchamu Yepattikki
Chapalate Baapi Krupato Brovumu Neepadasevanamimmu
Jis Din Sadhguru Ghar Aaye
Singer: Sai Students
Tag: bhajan
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=g3U9XK6XKj4
Video:
Jis Din Sadhguru Ghar Aaye
Mero Mann Ananda Bhayore
Darshan Se Paapa Vinashe
Dukh Daridra Sab Dur Gayori

Amrutha Vachan Sunat Tham Naashayo
Ghat Bheetar Prabhu Paaya Laayori
Janam Janam Ke Samshaya Toote
Bhavbhaya Taap Mitaya Dayori

Sai Sakala Viswa Sanchalak
Nashvar Jag Se Paar Diyori
Brahmanand Dasadasanko
Charan Kamala Liptaaya Rahayori
Garudagamana Ra Ra - Suryakantham
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=vG4EM14Bsqs
Video:
Garudagamana raa raa
Nanu nee karuna nelu kora
Garudagamana raa raa

Parama purusha ye verapu leka nee
Marugu jochitini nannaramara seyaku

Garudagamana raa raa.....

Piluvagaane rammi (naku) abhayamu talavagaane immi
Kalimi balimi naa kilalo neevani palavarinchitini naluvanu kannayya

Garudagamana raa raa....

Paalakadali sayana dasaratha baala jalaja nayana
Paala munchi nanu neeta munchina (nee) paala paditi nika jaalamu seyaka

Garudagamana raa raa.....

Yela raavu swami nanu ni delukovademi
Yelu vaadavani chaala nammitini Yela raavu karunaala vaala hari

Garudagamana raa raa.....

Intha pantamela Bhadra gireesa vara krupaala
Chintalanachi Sri Rama daasuni antharanga pativai rakshimpumu

Garudagamana raa raa.....
Bhola Bhandari Baba
Music: Bhajan
Lyricist: Bhajan
Tag: bhajan
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=ERUlab6WmsE
Video:
Bhola Bhandari Baba Shiva Shiva Shiva Sai Baba
Anatha Rakshaka Deena Dayala Patitha Pavana Sai Baba [ Bhola Bhandari ... ]
Yogeshwara Sai Murari Yogeshwara Hey Tripurari
Nithyananda Brahmananda Premananda Sai Baba
Ksheerabdi Shayana Narayana
Music: Bhajan
Lyricist: Bhajan
Tag: bhajan
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=kvsNhICA3H8
Video:
Ksheerabdhi Shayana Narayana
Sri Lakshmi Ramana Narayana
Narayana Hari Narayana
Narahari Roopa Narayana
Vaikunta Vasa Narayana
Vaidehi Mohana Narayana
Narayana Hari Narayana
Natajana Paripala Narayana
Narahari Deva Janardhana
Tag: carnatic
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=pUQTqHtz2HI
Video:
pallavi:
narahari dEvA janArdhanA
kEshava naarayana kanakaambhara dhaarI
raama raama shri raghu raama raama raam…

anu-pallavi:
ravi kulAbharaNa ravi sudha sakhya
rAkshasa samhAra rAja sEvitha
rAma rAma shri raghu rAma rAma rAm…

charanams:
pannaga Bhushana/Sayana pathitha paavana
kannathanri O, karunaa saagara
raama raama shri raghu raama raama raam (Narahari..)

Pankaja Lochana, Parama Dayalo
Shankara Sannutha, Sarveshvara Hari
raama raama shri raghu raama raama raam (Narahari..)

Bhaanu Kulesha, BhavaBhaya Naasha
Basura haasa, Bhadra girindra
raama raama shri raghu raama raama raam (Narahari..)

bandhu janaka thripurAndha sAyaka
sItA nAyaka sri raghu nAyaka
raama raama shri raghu raama raama raam (Narahari..)

sundara sridhAra mandhrOddhAra
makuta bhUshana mridhupakshaka hari
nanda nandanA brindhAvana vihArI gOvindha
raama raama shri raghu raama raama raam (Narahari..)
Sai You are the Ocean of Love
Tag: other
Audio: https://music.youtube.com/watch?v=MD8cQVxT-10
Video:
Sai You are the Ocean of Love
Sai You are my Teacher and Guide
I want to stay in Your arms,
Learn the wonders of Life

Sai You are my Heart and my Soul
Sai You are the love that I own
I want to sail on a ship
Journey the oceans of Love

Teach me Your ways
I want to learn to do Your service always
I want to learn to see Your light in every sun
See the blossoms of Your messages unfold

I want to be Your messenger Oh my Lord
I want to be Your devotee, my reward
Will be the blessings from Your Heart
I want to be a part of Your Ocean of Love

Sai You are the Ocean of Love
Sai You are my Teacher and Guide
I want to stay in Your arms,
Learn the wonders of Life

Sai You are my Heart and my Soul
Sai You are the love that I own
I want to sail on a ship
Journey the oceans of Love

My life is not as complete
Without Your loving Grace, that I need
My heart makes not a single sound
Without Your light

My heart is longing to see
What it is to be free, Oh Sai
Of my worldly desires
All I ask of You now

Give me your darshan
Give me your Presence
I want to serve You till I reach Your feet

Make me Your Hands
And make me Your Heart
Give me the strength to be a part
Of your Ocean of Love

Sai You are the Ocean of Love
Sai You are my Teacher and Guide
I want to stay in Your arms,
Learn the wonders of Life

Sai You are my Heart and my Soul
Sai You are the love that I own
I want to sail on a ship
Journey the oceans of Love