People who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. -Apple
Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription to raagabox has been successful.

A sample of other songs in raagabox lyrics * 1 *

Brahma Stotram
Singer: Gaiea
Music: Devotional
Lyricist: Devotional
Album: Devotional
Tag: other
Video:
Namaste sate te jagat kaara-ṇaaya
Namaste chite sarva lokaashra-yaaya
Namo ‘dvaita tattvaaya mukti pra-daaya
Namo brahmaṇe vyaapine shaash-va-taaya.

Twamekam sharaṇyam twamekam vareṇ-yam
Twamekam jagat-paala-kam swa prakaa-sham
Twamekam jagat kartri paatri pra-har-tri
Twamekam param nish-cha-lam nir-vi-kalpam.

Bha-yaa-naam bhayam bhee-ṣha-ṇam bhee-ṣha-ṇaa-naam
Gatiḥ praa-ṇi-naam paawa-nam paawanaa-naam
Mahoch-chaiḥ padaa-naam niyantri twamekam
Pare-ṣhaam param rak-ṣha-ṇam rak-ṣhaa-ṇaa-naam

Vayam twaam sma-raa-mo vayam twaam bha-jaa-mo
Vayam twaam jagat saak-ṣhi roopam namaamaḥ
Sadekam nidhaa-nam ni-raa-lam-bam-eesham
Bhawaam-bhodhi potam sharaṇ-yam vrajaa-maḥ

Na tasya kash-chit patir-asti loke
Na cheshi-taa naiva cha tasya liṅgam
Sa kaa-ra-ṇam kara-ṇaa-dhipaa-dhipo
Na chaasya kash-chit janitaa na chaadhi-paḥ

Tameesh-wa-raa-ṇaam paramam mahesh-wa-ram
Tam deva-taa-naam para-mam hi daiva-tam
Patim patee-naam para-mam paras-taad
Vidaama devam bhuwa-nesham eeḍ-yam

Twameva maataa cha pitaa twameva
Twameva bandhush cha sakhaa twameva
Twameva vidyaa draviṇam twameva
Twameva sarvam mama deva deva