• Abhogi

 • Ananda Bhairavi

 • Arabhi Arohanam

 • Arabhi Avarohanam

 • Atana

 • Bhavapriya

 • Bhupalam

 • Bilahari Arohanam

 • Bilahari Avarohanam

 • Chakravakam

 • Charukesi

 • Dharmavathi

 • Dhenuka

 • Gourimanohari

 • Hamsadhwani

 • Harikambhoji

 • Hemavathi

 • Hindolam

 • Kalyani

 • Kamavardini

 • Keeravani

 • Kharaharapriya

 • Madhyamavathi

 • Mayamalavagowla

 • Mohana Kalyani Arohanam

 • Mohana Kalyani Avarohanam

 • Mohanam

 • Nagasvaravali

 • Natabhairavi

 • Rasikapriya

 • Saveri Arohanam

 • Saveri Avarohanam

 • Shankarabharanam

 • Shanmukhapriya

 • Shivaranjani

 • Shubhapantuvarali

 • Suddha Saveri

 • Sriranjani

 • Vachaspathi

 • Vakulabharanam